Lærerutdanningsbarnehage

Eide barnehage har inngått en avtale med Universitetet i Agder om å bli en læringsutdanningsbarnehage. Vi har flere praksislærere som er med på å utdanne fremtidens barnehagelærere, og i tillegg deltar Stine i samarbeidsutvalget for praksislærere, og frikjøpes noen timer for å undervise på universitetet.

Å ha studenter er lærerikt og gir muligheter for ny teori og forskning. Det åpner også opp for muligheten til å prøve ut nytt pedagogisk opplegg og reflektere over barnehagens pedagogiske muligheter.

Som lærerutdanningsbarnehage skal vi delta i forskningsprosjekt, og være med i dialog- og samarbeidsmøter. Universitetslektorer skal hospitere i barnehagen, og første fag ut til oss er musikk og drama. Vi får muligheten til å vise praksisfeltet, slik at vi sammen kan skape den beste utdanningen av fremtidens barnehagelærer og en god barnehage for barna.