Lek og læring i naturen

Fysisk aktivitet og allsidig bevegelse

I rammeplanen står det at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. I Barnehageplanen for barnehagene i Grimstad er et av målene at barnas hverdag skal preges av allsidig aktivitet og bevegelse.

De aller fleste barn er aktive og liker å bruke kroppen sin i ulike former for aktivitet. Barnehagen er en arena der mange barn oppholder seg store deler av dagen, og bevegelseskulturen i barnehagen kan gi barn gode vaner for fysisk aktivitet.

Målet er at barna opplever glede og mestring, samt velvære og positiv livsutfoldelse gjennom deltakelse i fysisk aktivitet.

Natur og uteliv

Barna i Eide barnehage skal gjennom hele året få gode opplevelser og erfaringer med friluftsliv og uteliv i all slags vær. Barnehagen har et flott turområde like utenfor døren. Leirplassen vår, med gapahuk, ligger godt skjermet for trafikk. Turene skal være et mål i seg selv. Det er ikke lengden på turen, men innholdet som er det viktigste. Det skal være tid til undring og refleksjon sammen med barna. Barna skal ta i bruk alle sansene sine i naturen og bli kjent med naturen gjennom å oppleve den.

Eide barnehage er en godkjent Miljøfyrtårn-bedrift. 

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av miljødepartementet. Alt vi gjør skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt for kunden. Stiftelsen miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Bedriften går igjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav.

Hvordan jobber vi med miljøtiltak i barnehagen?

Det er mange måter å jobbe aktivt med miljøtiltak i barnehagen. Vi kan fremme forståelse for bærekraftig utvikling ved å la barna delta i kildesortering av mat, papir, plast, glass og metall.

Lek i skogen er med på å gi opplæring i natur og miljø.

Miljøregler som gjelder i barnehagen:

 • Vi sorterer alt avfall
 • Vi bruker matboks
 • Vi rydder etter oss
 • Vi skifter ikke tørre bleier
 • Vi slukker lyset når vi går ut av et rom
 • Vi går fra naturen finere enn da vi kom
 • Vi bruker bare et trykk med såpe ved håndvask
 • Vi bruker kun et tørkepapir etter håndvask
 • Vi bruker innesko eller ”blå sokker” innendørs
 • Alle som parkerer på parkeringsplassen slår av tenninga på bilen før den forlates
 • De voksne er gode ”miljø-rollemodeller” for barna