Lek og læring i naturen

Eide barnehage på tur i skjærgården. - Klikk for stort bilde

Fysisk aktivitet og allsidig bevegelse

I Barnehageplanen for barnehagene i Grimstad er et av målene at barnas hverdag skal preges av allsidig aktivitet og bevegelse.

De aller fleste barn er aktive og liker å bruke kroppen sin i ulike former for aktivitet. Det er lite forskning på fysisk aktivitet i denne aldersgruppen, men det er naturlig å gå ut fra at aktivitetsnivået varierer også blant de små barna.

Barnehagen er en arena der mange barn oppholder seg store deler av dagenog bevegelseskulturen i barnehagen kan gi barn gode vaner for fysisk aktivitet. Målet er at barna opplever glede og mestring, samt velvære og positiv livsutfoldelse gjennom deltakelse i fysisk aktivitet.

Forslag til aktiviteter

Aktiviteter:

Lek på uteområdet, tur til leirplassen eller tur i skogen, sykkeltur, skitur eller natursti med balanselek og sanselek.
Søppelsortering, plukke søppel, redusere avfall, resirkulering, byttedag og ryddedag.
Kjøkkenhage, lage mat på bål og lage mat fra naturen. Produsere matvarer.
Være miljøagenter. følge miljøreglene sammen med barna.
Bygge hytte, utforske naturen, leke ved strandkanten. Se på planter, smålryp, fugler og fisk.
Formingsaktiviteter av naturmateriell.

Eide barnehage er en godkjent miljøfyrtårnbedrift. Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av miljødepartementet. Alt vi gjør skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt for kunden. Stiftelsen miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Bedriften går igjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav.

Hvordan jobbe med miljøtiltak i barnehagen?

Det er mange måter å jobbe aktivt med miljøtiltak i barnehagen.

Vi kan fremme forståelse for bærekraftig utvikling ved å la barna delta i kildesortering av mat, papir, plast, glass og metall. Vi har miljødetektiver som sjekker at miljøreglene blir fulgt opp. Lek i skogen er med på å gi opplæring i natur og miljø.

Vi har utarbeidet en egen miljøplan som fokuserer på hva barnehagen kan bidra med i hverdagen.

Milljøregler som gjelder i barnehagen:

 • Vi slukker lyset når vi går ut av et rom
 • Vi sorterer alt avfall
 • Vi går fra naturen finere enn da vi kom
 • Vi bruker matboks
 • Vi rydder etter oss
 • Vi bruker bare et trykk med såpe ved håndvask
 • Vi bruker kun et tørkepapir etter håndvask
 • Vi bruker innesko eller ”blå sko” innendørs
 • Vi skifter ikke tørre bleier
 • Vi tenker oss om før vi kjøper nytt
 • Vi reduserer bruk av engangsutstyr
 • De voksne er gode ”miljø-rollemodeller” for barna

Eide barnehage vil:

 • ivareta de krav som fremkommer i Miljøfyrtårnsertifiseringen
 • arbeide for å fremstå som en pådriver og kunnskapsformidler for effektiv og varsom bruk av ressurser
 • bidra til å innarbeide gode rutiner for kildesortering
 • drive holdningsskapende miljøarbeid og heve barns og ansattes miljøkompetanse
 • arbeide for å fase ut produkter som ikke er miljømerkede
 • redusere energiforbruket
 • ivareta størst mulig grad av papirløs kommunikasjon og dokumentasjon
 • vektlegge fagområdet: ”Natur, miljø og teknikk” og ”kropp, bevegelse og helse” i Rammeplan for barnehagen
 • lek på uteområdet som innbyr til allsidig fysisk aktivitet
 • bruke nærområdene for å utvide bevegelsesrepertoaret og utforskertrangen til barna gjennom hele året
 • lære barna enkle trafikkregler som fotgjenger
Fant du det du lette etter?