Leseglede

Mål

Målet er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom ulike leseaktiviteter. Vi vil bruke bøker mer bevisst, og øke vår forståelse for hvor viktig bøker er for å styrke språket. I barnehagen skal barna bli møtt av voksne som leser bøker, deltar i engasjerte samtaler og andre språkaktiviteter. De ansatte skal være språklige modeller for barna og daglig legge til rette for språkstimulering.

Dialogisk lesing

Vi har tilgang til gode bøker på biblioteket i byen, samtidig som vi har mange bøker her i barnehagen. Barna blir presentert for et rikt utvalg av bøker; pekebøker, bildebøker, tekstbøker, faktabøker, bøker med rim, digitale bøker, tall og alfabet. Bøkene knyttes til barnets interesse, opplevelser, språklige mestring, utvikling og leseerfaring.

Barna inviteres til dialog om bøkene, både før, etter og underveis mens vi leser. Bøker leses ofte flere ganger, og barna får mulighet til å bli kjent med boka over tid. Vi bruker mye tid på bildene, og konkreter vi bruker er med på å skape nysgjerrighet og fremhever ord og innhold i teksten.

Hva skal vi se etter for å se om vi har nådd målene?

  • Alle barna bruker bøker daglig
  • Alle ansatte leser for og med barna
  • Barna tar ofte initiativ til å lese og bli lest for
  • Barn som strever med språket blir av ansatte fanget opp på et tidlig tidspunkt
  • Personalet får et felles språk / større kapasitet
  • «Den gode samtalen» mellom barn og voksne
  • Ansatte har stor bevissthet om valg av bøker
  • Valg av pedagogiske aktiviteter som stimulerer barns språkutvikling

I barnehagen har vi anledning til å la leselyst og leseglede stå i sentrum. De tidligere leseopplevelsene har ofte betydning for forholdet til lesing senere i livet.

 

Språkløyper logo - Klikk for stort bildeSpråkløyper logo