Realfag i barnehagen

Realfag omfatter både matematikk, naturvitenskap og teknologi. I rammeplanen heter disse områdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknologi».
Barn er naturlig interessert i realfag og realfag er gøy.

Hvorfor realfag?

Å drive med realfag er aktuelt for barna fordi aktivitetene tar utgangspunkt i barnas spørsmål, undring og nysgjerrighet om verden som omgir dem.

Fra et samfunnsperspektiv er det avgjørende at man hele tiden bidrar til teknologisk nyvinning og utvikling.

Mål

Vi skal jobbe med realfag på varierte og spennende måter. Innholdet skal i stor grad være avhengig av barnas interesser og hvilke temaer barnehagen jobber med.

Læringsmiljøet i Eide barnehage skal preges av nysgjerrige voksne og barn som sammen har lyst til å finne ut mer om naturen og ulike materiell, gjennom å forske og eksperimentere.

Realfag i barnehagen

Vi har valgt å bruke ideene fra Realfagsløyper som er et kompetansehevings tiltak som er utviklet av naturfagsenteret og matematikksenteret. Realfagsløypene er innrettet til rammeplanen og belyser tema innen matematikk og naturfag, samtidig som innholdet fremmer skaperglede, utforskertrang og engasjement.

Barna lærer å utvikle seg i samspill med omgivelsene og andre mennesker.

Naturen er en naturlig arena for undring og lek. Barna skal erfare matematikk og naturfag gjennom førstegangserfaringer og med hele kroppen. Det er viktig å gi barna matematikk når de er mest lærelystne. Barn liker å telle og de er opptatt av former og størrelser. Kategorisering og sortering ligger i deres natur.

Med bevisste voksne rundt seg som ser matematikken i barns lek får barna et godt grunnlag med viktige matematiske begreper og erfaringer.

Ved å ta utgangspunkt i det barna er opptatt av og gjennom å stille undrende og reflekterende spørsmål kan barnet selv være med på å finne svar. Sammen med barnet kan vi legge en plan for hvordan vi kan finne mer ut av det vi lurer på. Barnehagen har godt med utstyr til å drive med realfag.

Med små skritt bygger barnet ditt kunnskaper og erfaringer som er viktige for senere læring og livsmestring.