Leseglede

En barnehage i utvikling

Gjennom felles kursing, lesing og refleksjoner, har vi i personalet nå i større grad et felles språk og praksis. Vi er blitt enda mer bevisste vår voksenrolle og ansvar for relasjonsbygging. I tiden fremover vil vi satse på arbeid med barns språkutvikling.

Vi ønsker å heve kompetansen på barns språk og bli enda mer bevisst på valg av pedagogiske aktiviteter som stimulerer barns språkutvikling.

Barnehagen opplever også et økende antall barn som snakker mer enn ett språk.

Mål

Målet er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom ulike leseaktiviteter. Vi ønsker å bruke bøker mer bevisst, og øke vår felles forståelse for hvor viktig bøker er for å styrke språket. I barnehagen skal barna bli møtt av voksne som leser bøker sammen med barna, deltar i engasjerte samtaler, musiske aktiviteter, og ulike fortellersituasjoner. De ansatte skal være språklige modeller for barna. Vi skal ha kunnskap om barns språkutvikling og legge til rette for daglig språkstimulering.

Bruk av bøker

Vi har tilgang til gode bøker på biblioteket i byen, samtidig som vi har mange bøker her i barnehagen. Barna blir hos oss presentert for et rikt utvalg av bøker; pekebøker, bildebøker, tekstbøker, faktabøker, bøker med rin, tall og alfabet. Bøkene knyttes til barnets interesse, opplevelser, språklige mestring, utvikling og leseerfaring. Barna blir invitert til dialog om bøkene, både før, etter og underveis mens vi leser.

Bøker leses ofte flere ganger, og barna får mulighet til å bli kjent med boka over tid. Vi bruker mye tid på bildene og konkreter vi bruker er med å skaper nysgjerrighet og fremhever ord og innhold i teksten.

Hva skal vi se etter for å se om vi har nådd målene?

  • Alle barna bruker bøker daglig
  • Alle ansatte leser for og med barna
  • Barna tar ofte initiativ til å lese og bli lest for
  • Barn som strever med språket blir av ansatte fanget opp på et tidlig tidspunkt
  • Personalet får et felles språk / større kapasitet
  • «Den gode samtalen» mellom barn og voksne
  • Ansatte har stor bevissthet om valg av bøker

Språkløyper

Vi fortsetter med kompetanseutviklingspakken. Språkløyper. Gjennom bolker med teori, refleksjon og trening i praksis skal vi i personalet styrke vårt daglige arbeid med barnas språkutvikling gjennom ulike leseaktiviteter.

Språkløyper logo - Klikk for stort bildeSpråkløyper logo

Fant du det du lette etter?