Være sammen

Eide barnehage er en VÆRE SAMMEN-barnehage, og det innebærer at vi er opptatt av gode relasjoner mellom mennesker. Både barn og voksne har blitt enige om at vi skal følge løveloven. Regnbueløven er bærer av de grunnleggende verdiene i VÆRE SAMMEN, ikke minst knyttet til denne loven. Vi bruker blant annet figurer, sanger, temabøker og fortellinger fra VÆRE SAMMEN som virkemiddel i arbeidet. 

 

Være sammenn-logo - Klikk for stort bildeVære sammenn-logo

 Målet er at alle voksne i Eide barnehage har en autoritativ voksenstil, og legger til rette for et inkluderende lekemiljø for barna. Teori og forskning knyttet til det autoritative perspektivet understreker at autoritativ voksenstil er det beste for barns utvikling. Denne voksenstilen er en viktig del av barnehagens pedagogiske plattform og de ansattes felles forståelse. Prisippet går ut på at de voksne utøver sitt yrke i en dynamisk kombinasjon av varm relasjonsbygging til barnet og en tydelig voksenstil når det gjelder å sette krav og grenser.

 

Voksne som opptrer tydelig sammen med barn, og viser dem respekt, varme og innlevelse, skaper optimale forutsetninger for utvikling.

Programmet løper langs to linjer

  • Langs den ene linjen arbeides det med voksenrollen. Den skal være preget av varme og respekt for barnet både gjennom relasjonsbygging og gjennom å sette grenser. Målet er å utvikle varme og grensesettende voksne som hjelper barnet med å gjøre gode valg i ulike situasjoner.
  • Den andre linjen utgjøres av et pedagogisk materiell som kan brukes på mange måter og i mange situasjoner i barnehagen. Barna skal bli kjent med regnbueløven og hans historie. Barna skal bli trygge på seg selv, slik at de lærer seg å samhandle med barn og voksen på en god måte.

Løveloven

Verdigrunnlaget i løveloven gjennomsyrer vårt arbeid og hvordan vi møter oss selv og andre. 
«Kan du løveloven? Jeg skal være meg, men gi plass til andre slik at de blir seg
Bry meg om en annen, hjelpe når jeg kan. Slik blir livet bedre for barn i alle land
Ser du en som plages? Det er ikke bra! Alle må stå sammen om å si ifra
Alle barn på jorden har den samme rett Til å være trygge og til å være sett»

God stemning

Gode relasjoner skal være vårt varemerke. Vi er opptatte av at den gode stemningen på huset skal prege vår barnehage. Vi skal være lekne voksne som sprer glede. Dette er med på å bidra til å skape den gode stemningen.

Av og til har vi «godhets-dag», der barn og voksne har ekstra fokus på å gjøre noe fint for andre. Store og små i Eide barnehage er opptatte av å stå sammen og hjelpe hverandre. Vi samarbeider godt på tvers av avdelingene.

Vi verdsetter foreldresamarbeidet høyt. Vi ønsker at Eide barnehage skal være et godt sted for barn, foreldre, ansatte og andre besøkende eller samarbeidspartnere.