Grimstad barnehage (Markveien kulturbarnehage fra 1/8-19)

Fra 1. august 2019 endrer Grimstad barnehage navn til Markveien kulturbarnehage, og samtidig flytter de til nye lokaler i Markveien.