Om Grimstad barnehage

Lek og lær med liv og lyst!

Vår visjon er å kombinere lek og læring. Barn er i utgangspunktet nysgjerrige, undersøkende og vitebegjærlige. Det er en iboende trang hos barnet å forstå og tilegne seg den verden de lever i. Barnehagen skal derfor tilrettelegge for lek og læring og bidra til gode utviklingsmuligheter.

For å bevare barnets utforskertrang, er det viktig å styrke deres mestringsfølelse og ikke møte barnet  med kunnskapskrav. Barndommen skal være en arena der barn i størst mulig grad beskyttes mot voksenverdenens krav og stress. Dette gir et best mulig utgangspunkt for en harmonisk og trygg utvikling hos det enkelte barn.

Barnet ønsker å finne ut om seg selv og andre. Leken er en slik arena. Det er viktig for oss å tilrettelegge for og stimulerer den allsidige leken. Barnehagen er en sosial arena der barnet må lære både tilpasning og selvhevdelse. Vi arbeider hver dag med å støtte barnets sosiale utvikling og kompetanse.

Avdelinger

Grimstad barnehage er en toavdelings barnehage med barn i alderen 0 til 6 år.

  • Hompetitten (3-6 år) - 20 fulle plasser
  • Tripp Trapp Tresko (0-3 år) - 12 fulle plasser

Avdelingene er tilrettelagt for de ulike aldersgruppene. Den fysiske utformingen og det pedagogiske innholdet vil derfor variere noe.

Vi er flinke til å holde dørene åpne mellom avdelingene, slik at barna kan besøke hverandre.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon 37 29 62 62

Adresse:
Føreidsgate 20, 4876 Grimstad
Se Grimstad barnehage i kart

Se Markveien kulturbarnehage i kart
(fra 1/8-19):

Styrer:
Sissel Nytun

Åpningstider

Klokken 07.15 til 16.30