Om Markveien kulturbarnehage

Klikk for stort bilde Hånd i hånd på oppdagelsesferd!

Vår visjon er å kombinere lek og læring. Barn er i utgangspunktet nysgjerrige, undersøkende og vitebegjærlige. Det er en iboende trang hos barnet å forstå og tilegne seg den verden de lever i. Barnehagen skal derfor tilrettelegge for lek og læring og bidra til gode utviklingsmuligheter.

For å bevare barnets utforskertrang, er det viktig å styrke deres mestringsfølelse og ikke møte barnet  med kunnskapskrav. Barndommen skal være en arena der barn i størst mulig grad beskyttes mot voksenverdenens krav og stress. Dette gir et best mulig utgangspunkt for en harmonisk og trygg utvikling hos det enkelte barn.

Barnet ønsker å finne ut om seg selv og andre. Leken er en slik arena. Det er viktig for oss å tilrettelegge for og stimulerer den allsidige leken. Barnehagen er en sosial arena der barnet må lære både tilpasning og selvhevdelse. Vi arbeider hver dag med å støtte barnets sosiale utvikling og kompetanse.

Avdelinger

Markveien kulturbarnehage er en fire-avdelings barnehage med barn i alderen 0 til 6 år.

  • Småsmelle (0-2 år) - 18 fulle plasser
  • Blåsprett (0-2 år) - 18 fulle plasser
  • Stjernesildre (3-6 år) - 18 fulle plasser
  • Solrose (3-6 år) - 18 fulle plasser

Avdelingene er tilrettelagt for de ulike aldersgruppene. 

Vi er flinke til å holde dørene åpne mellom avdelingene, slik at barna kan besøke hverandre.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon 37 29 62 62

Adresse
Markveien 7c, 4876 Grimstad
Se Markveien kulturbarnehage i kart

Styrer
Sissel Nytun

Åpningstider

Klokken 07.15 til 16.30