Foreldresamarbeid i Hausland barnehage

Vårt mål er at foreldrene skal oppleve at barnet blir ivaretatt på en god måte.

For å få et godt foreldresamarbeid er det utarbeidet rutiner som ivaretar foreldrenes medvirkning i arbeidet vårt.

Formelt foreldresamarbeid

Samarbeidet skjer gjennom formelle kanaler, som:

 • Foreldremøter
 • Foreldresamtaler
 • Samarbeidsutvalg

Uformelle arenaer for foreldresamarbeid

 • Dugnad
 • Sosiale sammenkomster
 • Påskefrokost og Lucia-feiring
 • Foreldrekaffe
 • Digital bildefremviser
 • Barnehagens hjemmeside

Barnehagens forventninger til foresatte

 • Barna må ha tøy / skifte- / skotøy som passer til årstidene og tøyet må merkes
 • Foreldre leser informasjon fra barnehagen
 • Vi forventer at foresatte tar i bruk og bruker kommunikasjonsverktøyet Vigilo

Vi ønsker at foresatte deltar på barnehagens arrangementer.

Den viktigste formen for foreldresamarbeid er den daglige kontakten mellom personalet og foreldrene.

Endringer i telefon og epost

NB! Gi beskjed ved endring av telefonnummer og epost.

Kontaktinfo

Telefon 37 29 62 60

Avdeling Knerten: 37 29 62 59
Avdeling Granstua: 37 25 06 49
Avdeling Furustua: 37 25 06 48

Adresse
Østre Moåsen 11, 4870 Fevik

Styrer
Gro Lisbeth Berg

Skal du sende melding om noe sensitivt?