Foreldresamarbeid i Hausland barnehage

Vårt mål er at foreldrene skal oppleve at barnet blir ivaretatt på en god måte.

For å få et godt foreldresamarbeid er det utarbeidet rutiner som ivaretar foreldrenes medvirkning i arbeidet vårt.

Formelt foreldresamarbeid

Samarbeidet skjer gjennom formelle kanaler, som:

 • Foreldremøter
 • Foreldresamtaler
 • Samarbeidsutvalg

Uformelle arenaer for foreldresamarbeid

 • Dugnad
 • Sosiale sammenkomster
 • Påskefrokost og Lucia-feiring
 • Foreldrekaffe
 • Digital bildefremviser
 • Barnehagens hjemmeside

Barnehagens forventninger til foresatte

 • Barna må ha tøy / skifte- / skotøy som passer til årstidene og tøyet må merkes.
 • Foreldre leser informasjon fra barnehagen.

Vi ønsker at foresatte deltar på barnehagens arrangementer.

Den viktigste formen for foreldresamarbeid er den daglige kontakten mellom personalet og foreldrene.

Endringer i telefon og epost

NB! Gi beskjed ved endring av telefonnummer og epost.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon 37 29 62 60

Adresse
Østre Moåsen 11, 4870 Fevik
Se Hausland barnehage i kart

Styrer
Gro Lisbeth Berg