Samarbeidsutvalg i Hausland barnehage

Mål med foreldresamarbeidet i Hausland barnehage:
Foreldre skal oppleve at barnet blir ivaretatt på en god måte.

Informasjon til deg som sitter i samarbeidsutvalget

Informasjon til deg som sitter i samarbeidsutvalget i Hausland barnehage (PDF, 277 kB)

Medlemmer i samarbeidsutvalget 2020/2021

Granstua

Simen Wiik Storsveen  - simen.w.storsveen@gmail.com
Vara: :  Eva Camilla Linden - camilla.linden@live.se
Ansatt: Rita Aasen - Rita.aasen@grimstad.kommune.no

Knerten

Leif-Tore Clausen  - leiftore65@gmail.com
Vara: Anne Gorman - anne_sam@hotmail.com
Ansatt: Liv Rasmussen - Liv.rasmussen@grimstad.kommune.no

Furustua

Ida Frivoll Saga - ida_frivoll@hotmail.com
Vara: Eivind Andre Stabell Tunsberg - etunsberg@hotmail.com 
Ansatt: Janne K. Larsen - janne.kleczka.larsen@grimstad.kommune.no

Politisk representant

Arne Kristian Ekra (V)

Styrer møter i samarbeidsutvalget.

Kontaktinfo

Telefon 37 29 62 60

Avdeling Knerten: 37 29 62 59
Avdeling Granstua: 37 25 06 49
Avdeling Furustua: 37 25 06 48

Adresse
Østre Moåsen 11, 4870 Fevik
Se Hausland barnehage i kart

Styrer
Gro Lisbeth Berg

Skal du sende melding om noe sensitivt?