Året rundt i barnehagen

Bilder og video fra Hausland barnehage

I løpet av året markerer vi hver måned.

August – «Være sammen»-fest

I slutten av august har vi fellesaktivitet som heter «være sammen» fest. Vi lager da ulike leker på utelekeplassen.  Det kan være sanseløype der barna får smake på ulike ting med bind for øynene. Det kan være ballkast, potetløp, kaste på blink, sekkeløp og balanseline.

Vi har da litt ekstra å spise og vi feirer at vi er vel i gang med barnehageåret.

September – brannvern og markens grøde

Vi øver jevnlig på evakuering ved brann i barnehagen. I september har vi et ekstra fokus på hva en brann er, hva vi kan gjøre og hvem som kan hjelpe oss. Er vi heldige får vi besøk av brannbilen med brannkonstabler.

I mange år har vi har vært så heldige å ha blitt invitert til en nabo som barna kaller "plommedama". Her får barna plukke så mye plommer som de vil.  Vi spiser niste i hagen hennes, og jammen meg har hun av og til stekt lapper til alle som kommer.

Oktober - FORUT

Barnehagen er med i en landsomfattende aksjon der barnehagebarn lærer om barn i andre land. Vi samler inn penger til bistandsorganisasjonen FORUT. Gjennom lek, spill, musikk, video, fortellinger og andre aktiviteter skal vi lære mye om hvordan det er å være barn i et land langt borte. Et av målene med opplegget er å øke barns forståelse for fremmede kulturer. Det vil bli foreldrekaffe med salg av mat, lodd og barnas produkter til inntekt for denne aksjonen.

November - lyktesamling

Vi snakker rundt temaet vinter/mørke og om hvor viktig det er å bruke refleks. Vi synger lyktesangen.  Samlingen inneholder et eventyr som vi dramatiserer. På lyktesamlingen kommer “lyktemannen” med lyktekaker og refleks til alle barna.

Desember – Lucia-feiring og nissefest

13. desember inviterer vi foresatte til Lucia-feiring tidlig om morgenen. Det er de to eldste barnegruppene som går i Lucia-tog. Alle barna har laget lykter som er tent. Vi inviterer alle til luciakaker og litt kaffe/te etter fremføringen fra barna. Like oppunder jul har vi nissefest - med alt som hører til. Store og små kler seg ut som nisser, og det serveres grøt.

Januar - vinteraktivitet

I løpet av januar arrangerer vi en vinteraktivitet med aking/ flaskebane konkurranse med mer. Vi håper på snø og fine forhold for aking og ski. På fellesturen lager vi mat og vi tar ofte med lavvoen. Alle i barnehagen deltar og vi vektlegger glede, fellesskap og motorisk aktivitet.

Februar – samefolkets dag og karneval

Den 6. februar markerer vi samefokets dag. Vi hører på og joiker litt. Vi har lasso og reinsdyr gevir som vi prøver å fange. Vi slår opp lavvoen, forteller eventyr rundt bålpanna og spiser inne i teltet.

Rundt fastelaven er det karnevalstid. Barna er selv med på å lage karnevalsutstyr. Vi har fellessamling der barna blir presentert, og vi har litt underholdning. Det blir lagt til rette for leker og dans. Vi koser oss med ekstra god mat. Høydepunkt er når “katta” slås ut av sekken.

Mars – bøker/barnebokfestival

Vi arrangerer bokdager hvor vi har kommunikasjon, språk og tekst i fokus. Det er ofte smågrupper rundt på hele huset hvor vi har høytlesning, samtale om bøker/billedbøker. Vi har som tradisjon at de eldste barna deltar på barnebokfestivalen

April - påske

Påskeforberedelser med fokus på påskebudskapet. Vi har tradisjon for kirkebesøk til Fjære kirke som tar oss med på en påskevandring. Vi har også fokus på det nye liv med kyllinger og alt som spirer og gror. Vi lager påskepynt og får besøk av påskehøna.

Mai - sykkeluke

Hele uken har vi fokus på sykling og trafikkregler. Vi tar turen til sykkelbanen på Myra med de eldste barna. Uka avsluttes med medaljeutdeling og litt ekstra stas.

Barnehagen er sertifisert som trafikksikker barnehage.
Beltedyret TARKUS fra Trygg Trafikk følger oss igjennom hele uka. “Han” lærer oss hvordan vi skal ferdes i trafikken.

Juni - turer og sommerfest

I juni har vi sommerfest med hele familien på ettermiddagen. De siste årene har vi vært på Storesand. Alle tar selv med mat og drikke. Det blir fremføring av barna, natursti og kos.

De eldste barna er på dagstur med marinbiolog en dag i juni. Dette har vært stor stas. Ellers er hele juni preget av mange turer og spennende dager. Vi deltar også på Express-dagen med fotballturnering på stadion på Fevik i juni sammen med de andre barna i området som skal begynne på skolen.