Om Hausland barnehage

Antall plasser

Barnehagen tar imot ca 60 barn.

Avdelinger

Barnehagen har tre avdelinger:

  • Knerten lokalisert i gateplan
  • Granstua lokalisert i gateplan
  • Furustua lokalisert i gateplan

Visjon 

Barnet skal bli den beste utgaven av seg selv!

Vi vektlegger glede i alt vårt arbeid.
Glede fremmer læring og utvikling på alle områder.

Barnehagens lokaler

Barnehagen er lokalisert i to etasjer,hvorav begge etasjene er i uteplan. Barnehagen har 255,4 m2 godkjent leke- og oppholdsareal. Den øverste har felleskjøkken for Furustua og Granstua. Hver av avdelingene er tilknyttet flere mindre rom for forskjellig aktiviteter som dukkerom, legorom, etc. Knerten er nedre etasje. Her er eget kjøkken og rommer flere mindre rom tilpasset forskjellige aktiviteter som eget trimrom med ribbevegg, tjukkas etc.

Utemiljø

Barnas utemiljø innholder flere sandkasser,lekeapparater,sykkelbane,stor lekeskute, lekebil og gode klatremuligheter.En en stor del av lekeplass er har gode naturlige klatremuligheter. Uteområdet vårt gir motoriske utfordringer og inspirasjon til lek.

Barnehagen har også en paviljong  på utelekeplassen. Paviljongen brukes både til grilling og som scene til teater. Den er også mye i bruk i leken med barna.

Barnehagens lokalisering

Barnehagen har gode muligheter for turer i nærmiljøet. Vi har sjø/strand i gangavstand fra barnehagen. Bondegårder og fine skogsområder med egen gapahuk.
Hausland tar hovedsakelig imot barn fra Fevik og Fjære skolekrets

Året rundt i barnehagen

I løpet av året har vi hver måned faste samlinger og arrangementer.

Markeringer, samlinger og turer

Vi feirer bursdager og drar på turer og utflukter.

Kontaktinfo

Telefon 37 29 62 60

Adresse
Østre Moåsen 11, 4870 Fevik
Se Hausland barnehage i kart

Styrer
Gro Lisbeth Berg

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

Barnehagen er åpen fra kl 07.15 til kl 16.30.