Agderprosjektet - en god start for alle

Hva er Agderprosjektet?

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen.

Hausland barnehage deltar i forskningsprosjektet.
Alle barna i barnehagen er ikke med i prosjektet. Barn som er født i 2012 har fått tilbud om å bli med, og foreldre må samtykke.

Du kan lese mer om Agderprosjektet på nettsidene til Universitetet i Stavanger.