Lekbasert læring

To formiddager i uka bruker Hausland barnehage opplegget lekbasert læring i 5-årsgruppa. Det pedagogiske opplegget er tilpasset sisteårsbarna før skolestart.

Les mer om lekbasert læring