Lekbasert læring

5- årsgruppa arbeider med lekbasert læring. Lekbasert læring er en metode som er resultat av Agderprosjektet.

Agderprosjektet var et forsknings- og utviklingsprosjekt som arbeidet med å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. Hausland barnehage deltok i forskningsprosjektet.