"Være sammen"

Være sammenn-logo - Klikk for stort bildeVære sammenn-logo Være Sammen skal utvikle voksne og barns evne til å bygge relasjoner og ha en moden forståelse av grenser.
 

Være Sammen har fokus på og oppmuntrer den varme og grensesettende voksenstilen blant alle barnehagens ansatte. "Være Sammen" ser på barnehagen som en arena for barnets medvirkning og modning.

Hvordan opptrer personalet for å være autorative voksne?

Retningslinjene er utarbeidet av personalet i Hausland barnehage.

I garderoben

Den voksen skal:

 • Vise tålmodighet
 • Være motiverende
 • Være varm og tydelig
 • Gi barna utfordringer som gir mestringsfølelse

I overgangssituasjon

 • Motivere barna
 • Det er ”lov” å bruke humor
 • Forberede barna på hva som skal skje
 • Gi korte og tydelige beskjeder

I grensesettinger og konflikter

 • Når man setter grenser – vise til andre alternativ om mulig
 • Anerkjenne barnet sitt ønske – selv om man sier nei
 • Bruke blikkontakt og kroppsspråk og være fysisk på barnets nivå
 • Bruk barnets navn når det er knyttet til positiv adferd, ikke når det er knyttet til negativ adferd.

Kontaktinfo

Telefon 37 29 62 60

Avdeling Knerten: 37 29 62 59
Avdeling Granstua: 37 25 06 49
Avdeling Furustua: 37 25 06 48

Adresse
Østre Moåsen 11, 4870 Fevik

Styrer
Gro Lisbeth Berg

Skal du sende melding om noe sensitivt?