Planleggingsdager i Hausland barnehage

Barnehagen har stengt på følgende planleggingsdager:

  • 1. august 2022
  • 1. september 2022
  • 21. oktober 2022
  • 2. januar 2023
  • 1. juni 2023