Planleggingsdager i Hausland barnehage

Planleggingsdager

  • 1. og 2. august 2019
  • 5. september 2019
  • 3. januar 2020
  • 6. februar 2020
  • Sommerferie uke 29, 30 og 31