Planleggingsdager i Hausland barnehage

Barnehagen har stengt på følgende planleggingsdager:

  • 2. august 2021
  • 16. september 2021
  • 22. oktober 2021
  • 3. januar 2022
  • 30. mai 2022