Samarbeidsutvalg

Representanter 2021/2022


Foreldrerepresentanter

  • Andreas Yngvar Aamodt
  • Ifeta Maglic
  • Vara foreldre: Kjersti Tomine Astrup

Ansattes representanter

  • Vigdis Kristoffersen
  • Bente Wiksen
  • Vara ansatte: Linn Dagny Aas

Politisk representant

  • Bjørnar Birkedal

Enhetsleder

  • Sissel Nytun

SU velges på årets første foreldremøte. Antall møter varierer. Det er ca fire møter i året.