Samarbeidsutvalg

Representanter 2019/2020

  • Foreldrerepresentanter: Tatsiana Murashka
    Vararepresentanter foreldre: 
  • Representanter ansatte: Hanne Ravnevand Nilsen og Linn Dagny Aas
  • Politisk representant: Bjørnar Birkedahl (Ap)
  • Eiers representant: Sissel Nytun

SU velges på årets første foreldremøte. Antall møter varierer. Det er ca fire møter i året.