Samarbeidsutvalg

Det velges nye foreldrerepresentanter på foreldremøte i Markveien kulturbarnehage onsdag 6. september.

Oppdatering kommer så snart nye representanter er på plass. 

Representanter 2022/2023


Foreldrerepresentanter

  • Andreas Yngvar Aamodt
  • Charlotte Elida Gullvik

Ansattes representanter

  • Kari Vigre
  • Bente Wiksen

Politisk representant

  • Bjørnar Birkedal

Enhetsleder

  • Sissel Nytun

SU velges på årets første foreldremøte. Antall møter varierer. Det er cirka fire møter i året.