Barn og sykdom

Vi ønsker å begrense smitte

Reglene våre er laget for å begrense smitte i barnehagen. Ved å ta forholdsregler begrenser vi smitten hos barn, barnets familie og de ansatte.

I disse korona-tider må vi være ekstra påpasselige. Det første en må gjøre når en kommer til barnehagen er å vaske hender grundig. Har barnet luftveissymptomer eller dårlig almenntilstand skal det holdes hjemme.

Allmenntilstand

Barn bør holdes hjemme om allmenntilstanden ikke er god. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen.

Øyekatarr

Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen.

Diare og oppkast

Ved diare med eller uten oppkast, kan barnet komme til barnehagen igjen  2 døgn (48 timer) etter at det er symptomfritt. Dette gjelder også bleiebarn, dersom det ikke er noe som er vanlig for barnet. Vi må ha legeerklæring om barnet har kronisk løs mage som ikke er smittsom.

Brennkopper

Brennkopper smitter så lenge smitteførende sårsekret kan komme på andre barn som kommer i kontakt med barnet. Det er viktig at sårlesjonene er tørket ut før barnet kommer i barnehagen.

Hodelus

Ved hodelus kan barnet komme i barnehagen igjen når behandling er startet.
Rundskriv fra Folkehelseinstituttet om ”Barnehager og smittevern” er utgangspunktet for våre forholdsregler.

Kontaktinfo

Telefon 37 29 62 62

Adresse
Markveien 7c, 4876 Grimstad
Se Markveien kulturbarnehage i kart

Styrer
Sissel Nytun
 

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

Klokken 07.15 til 16.30