Om Markveien kulturbarnehage

Et godt sted å være, leke og lære!Markveien kulturbarnehage    

Vår visjon er å kombinere lek og læring. Barn er i utgangspunktet nysgjerrige, undersøkende og vitebegjærlige. Det er en iboende trang hos barnet å forstå og tilegne seg den verden de lever i. Barnehagen skal derfor tilrettelegge for lek og læring og bidra til gode utviklingsmuligheter.

For å bevare barnets utforskertrang, er det viktig å styrke deres mestringsfølelse og ikke møte barnet  med kunnskapskrav. Barndommen skal være en arena der barn i størst mulig grad beskyttes mot voksenverdenens krav og stress. Dette gir et best mulig utgangspunkt for en harmonisk og trygg utvikling hos det enkelte barn.

Barnet ønsker å finne ut om seg selv og andre. Leken er en slik arena. Det er viktig for oss å tilrettelegge for og stimulerer den allsidige leken. Barnehagen er en sosial arena der barnet må lære både tilpasning og selvhevdelse. Vi arbeider hver dag med å støtte barnets sosiale utvikling og kompetanse.

Avdelinger

Markveien kulturbarnehage er en fire-avdelings barnehage med barn i alderen 0 til 6 år.

  • Småsmelle (0-2 år) - 12 plasser
  • Smørblomst (0-2 år) - 12 plasser
  • Blåsprett (3-6 år) - 20 plasser
  • Revebjella (3-6 år) - 22 plasser

Avdelingene er tilrettelagt for de ulike aldersgruppene. 

Vi er flinke til å holde dørene åpne mellom avdelingene, slik at barna kan besøke hverandre.

Kontaktinfo

Telefon 37 29 62 62

Adresse
Markveien 7c, 4876 Grimstad
Se Markveien kulturbarnehage i kart

Styrer
Sissel Nytun
 

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

Klokken 07.15 til 16.30