Ansatte i barnehagen

Styrer: Anne Gurine Hegnar

Fargeklatten

Pedagogisk leder 100 % Ingvild Tveide
Pedagogisk leder 100 % Birgitte Drevdal
Barne- og ungdomsarbeider 100% Inger Marit Erichsen
Assistent 100 % Gunn Haugen

Hakkebakkeskravleskogen 

Pedagogisk leder 100 % Line Foss Andersen
Pedagogisk leder 100 % Linda Dalen
Barne- og ungdomsarbeider 100 % Kristina Holmquist
Barne- og ungdomsarbeider 100 % Miriam Kirchner Bråten

Andre ansatte

Nyankomne flyktninger/barne- og ungdomsarbeider 80 % Marit Igland
Ekstra assistent /barne- og ungdomsarbeider 100 % Celine Larssen Midtbø
Tospråklig somalisk assistent 40 % Asha Osman
Lærling 100 % til 31.01.19
Lærling 100 % til 31.07.19

I tillegg har vi i perioder personer som har praksis i barnehagen., som for eksempel arbeidstrening, språktrening, studenter, elever og andre.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon 37 25 01 75 / 37 25 01 78

Adresse:
Storgaten 46, 4876 Grimstad
Se Storgaten barnehage i kart

Styrer:
Anne Gurine Hegnar

Åpningstider

Klokken 7.15-16.30