Ansatte i barnehagen

Styrer Connie Brådland
Mobil 95 28 35 95
E-post: connie.bradland@grimstad.kommune.no

Antall pedagoger og andre ansatte er til enhver tid tilpasset norm for bemanning. 

Fargeklatten

 • Unni Håkedal (pedagogisk leder)
 • Ingvild Tveide (pedagogisk leder)
 • Marit Igland (barne- og ungdomsarbeider)
 • Celine Midtbø Larssen (barne- og ungdomsarbeider)
 • Mariann Bjørkli (barne- og ungdomsarbeider)
 • Asha Osman (assistent)
 • Emilie Liene Anderssen (lærling)

Paletten

 • Amalie Møretrø Larssen (pedagogisk leder)
 • Inger Marit Erichsen (barne- og ungdomsarbeider)
 • Gunn Haugen (barne- og ungdomsarbeider)
 • Miram Kirchner Bråthen (barne- og ungdomsarbeider)

Soltoppen

 • Line Foss Andersen (pedagogisk leder)
 • Hana Tirki (barnehagelærer)
 • Linda Dalen (barnehagelærer)
 • Kristina Holmquist (barne- og ungdomsarbeider)
 • Elisa Metveit (lærling)

I tillegg har vi i perioder personer som har praksis i barnehagen, som for eksempel arbeidstrening, språktrening, studenter, elever og andre.

Kontaktinfo

Telefon 95 28 35 95 

Fargeklatten - telefon 48 20 69 02
Paletten - telefon 48 19 63 13
Soltoppen - telefon 48 19 23 15

Adresse:
Storgaten 46, 4876 Grimstad
Se Storgaten barnehage i kart

Styrer
Styrer Connie Brådland
Mobil 95 28 35 95

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

Klokken 7.15-16.30