Ansatte i barnehagen

Styrer Connie Brådland
Mobil 95 28 35 95
E-post: connie.bradland@grimstad.kommune.no

Antall pedagoger og andre ansatte er til enhver tid tilpasset norm for bemanning. 

Fargeklatten

Pedagogisk leder: Ingvild Tveide
Pedagogisk leder: Unni Håkedal
Pedagogisk leder: Linda Dalen
Barne- og ungdomsarbeider: Marit Igland
Barne- og ungdomsarbeider: Katrine Svendsen
Lærling: Helene Due Igland

Paletten

Pedagogisk leder: Amalie Møretrø
Barne- og ungdomsarbeider: Inger Marit Erichsen
Barne- og ungdomsarbeider: Thea Navjord Olsen 
Assistent: Gunn Haugen

Soltoppen

Pedagogisk leder: Line Foss Andersen
​​​​​​​​​​​​​​Pedagogisk leder: Linda Dalen
Barnehagelærer: Hana Hankija Tirki
Barne- og ungdomsarbeider: Kristina Holmquist Jensen
Barne- og ungdomsarbeider: Katrine Svendsen
Assistent: Asha Osman
Lærling: Lina Abdalhalim

I tillegg har vi i perioder personer som har praksis i barnehagen., som for eksempel arbeidstrening, språktrening, studenter, elever og andre.

Kontaktinfo

Telefon 37 25 01 75

Fargeklatten - telefon 48 20 69 02
Paletten - telefon 48 19 63 13
Soltoppen - telefon 48 19 23 15

Adresse:
Storgaten 46, 4876 Grimstad
Se Storgaten barnehage i kart

Styrer
Styrer Connie Brådland
Mobil 95 28 35 95

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

Klokken 7.15-16.30