Ansatte i barnehagen

Styrer: Anne Gurine Hegnar

Antall pedagoger og andre ansatte er til enhver tid tilpasset norm for bemanning. 

Fargeklatten

Pedagogisk leder 100 %: Ingvild Tveide
Barne- og ungdomsarbeider 100 %: Kristina Holmquist
Barne- og ungdomsarbeider 80 %: Marit Igland

Paletten

Pedagogisk leder 100 %: Esther Falch
Barne- og ungdomsarbeider 100%: Inger Marit Erichsen
Assistent 100 %: Gunn Haugen

Soltoppen

Pedagogisk leder 100 %: Line Foss Andersen
Pedagogisk leder 80%: Unni Håkedal
Barne- og ungdomsarbeider 80%: Kristina Holmquist Jensen
Assistent 40%: Asha Osman

Andre ansatte

Lærling 100 % til 31.01.2021
Lærling 100 % til 31.07.2021

I tillegg har vi i perioder personer som har praksis i barnehagen., som for eksempel arbeidstrening, språktrening, studenter, elever og andre.

Kontaktinfo

Telefon 37 25 01 75 / 37 25 01 78

Adresse:
Storgaten 46, 4876 Grimstad
Se Storgaten barnehage i kart

Styrer:
Ingvild Tveide (konstituert)

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

Klokken 7.15-16.30