Bilder fra turområdene til Storgaten barnehage

I Storgaten barnehage liker vi å bruke nærområdet vårt til lek og aktiviteter, men også for å lære om naturen og bli glad i naturen. 
Under kan du se bilder fra noen av turene våre i nærområdet.