Samarbeidsutvalg og foreldreråd

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og være med å drøfte barnehagens innhold.
Samarbeidutvalget har møter for blant annet å godkjenne virksomhetsplan og ellers ved behov.

Samarbeidsutvalg for barnehagen

  • Enhetsleder og sekretær: Anne Gurine Hegnar
  • Representanter for foreldrene: Yasin Mussa Mohamad Saleh og May-Linn Vestli
  • Representanter for personalet/barnehagen: Gunn Haugen og Ingvild Tveide
  • Representant for politikerne: Gyro Haglund

Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldre til barna i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon 37 25 01 75 / 37 25 01 78

Adresse:
Storgaten 46, 4876 Grimstad
Se Storgaten barnehage i kart

Styrer:
Anne Gurine Hegnar