Samarbeidsutvalg og foreldreråd

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og være med å drøfte barnehagens innhold.
Samarbeidutvalget har møter for blant annet å godkjenne virksomhetsplan og ellers ved behov.

Samarbeidsutvalg for barnehagen

  • Enhetsleder og sekretær: Connie Brådland
  • Representanter for foreldrene: Teresa Van Dam og Amina Abduelsalam Mohamed 
  • Representanter for personalet/barnehagen: Inger-Marit Erichsen og Ingvild Tveide
  • Representant for politikerne: Bjørnar Birkedahl (Ap)

Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldre til barna i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Kontaktinfo

Telefon 95 28 35 95 

Fargeklatten - telefon 48 20 69 02
Paletten - telefon 48 19 63 13
Soltoppen - telefon 48 19 23 15

Adresse:
Storgaten 46, 4876 Grimstad
Se Storgaten barnehage i kart

Styrer
Styrer Connie Brådland
Mobil 95 28 35 95

Skal du sende melding om noe sensitivt?