Samarbeidsutvalg og foreldreråd

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og være med å drøfte barnehagens innhold.
Samarbeidutvalget har møter for blant annet å godkjenne virksomhetsplan og ellers ved behov.

Samarbeidsutvalg for barnehagen

  • Enhetsleder og sekretær: Anne Gurine Hegnar
  • Representanter for foreldrene: Julia Krisboi, Fithawi Yowhanes Gebremariam og Mohammad Ahmad Khnzadah. Vara: Teame Goje
  • Representanter for personalet/barnehagen: Inger-Marit Erichsen og Ingvild Tveide
  • Representant for politikerne: Bjørnar Birkedahl (Ap)

Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldre til barna i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Kontaktinfo

Telefon 37 25 01 75 / 37 25 01 78

Adresse:
Storgaten 46, 4876 Grimstad
Se Storgaten barnehage i kart

Styrer:
Ingvild Tveide (konstituert)

Skal du sende melding om noe sensitivt?