Ansatte i Tønnevoldskogen barnehage

Enhetsleder: Vigdis Kristoffersen

Pedagogisk ledere
Eva Kjønnhaug Hjelmaas
Unni Håkedal
Ingunn Løvdal
Kari Vigre
Ruth Hege Røsland
Elin H. Gommerud

Barne- og ungdomsarbeidere

Sigrun Elise Uldal Haugen
Solfrid Heien
Åse Markhus
Maria Hardeberg
Janne I. Konnestad

Assistenter
Charlotte S. Kristiansen
Katarzyna Machowska
Merete Tønnessen

Lærlinger
Jeanette Elisabeth Andersen

Kontaktinfo

Telefon kontor 37 29 62 75
Mobil 902 96 984

Bikuben og Maurtua
Telefon 37 29 62 76

Bjørnehiet og Revehiet
Telefon 37 29 62 67

Adresse:
Terje Løvåsvei 2, 4879 Grimstad
Se Tønnevoldskogen barnehage i kart

Styrer:
Vigdis Kristoffersen