Samarbeidsutvalg i Tønnevoldskogen barnehage

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. De jobber sammen for å finne gode løsninger og samarbeide i saker som angår dem. 
Høsten 2016 ble det opprettet et kommunalt foreldreutvalg.

Utvalgsmedlemmer 2018 - 2019

Leder

Kristina Skage - mobil 909 18 154
foreldrerepresentant Bikuben

Medlem
Lars Oav Karlsen - mobil 918 01 047
foreldrerepresentant  Bjørnehiet

Vararepresentanter
Tom Helland Næss - mobil 952 29 633
foreldrerepresentant Maurtua

Nina Aas - mobil 905 02 238
foreldrerepresentant Revehiet

Personalrepresentanter
Ingunn Løvdal - telefon 37 29 62 67
representant Dyrene

Ruth Hege Røsland - telefon 37 29 62 76
representant Insektene

Politisk representant

Kenneth Sørensen - mobil 950 62 297

Styreren deltar på alle møter. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon kontor 37 29 62 75
Mobil 902 96 984

Bikuben og Maurtua
Telefon 37 29 62 76

Bjørnehiet og Revehiet
Telefon 37 29 62 67

Adresse:
Terje Løvåsvei 2, 4879 Grimstad
Se Tønnevoldskogen barnehage i kart

Styrer:
Vigdis Kristoffersen