Om Tønnevoldskogen barnehage

Velkommen til Tønnevoldskogen barnehage!

Barnehagen ligger rett ved Tønnevoldskogen med flotte turområder, og byen med sine tilbud er også innen rekkevidde. Akebakke finnes rett utenfor porten ned mot et trygt jorde. Så hos oss har vi alle muligheter for aktiv bruk av nærområdene.

Motto: Full pakke!

Vi tilbyr et allsidig tilbud av omsorg og læring.  Drama, sang og musikk, fysisk utfoldelse, naturopplevelser, språkfokus og egen sisteårsgruppe. Vennskap og lek.

Det vi holder på med i barnehagen, skal ha betydning for den enkelte nå og videre i livet. Vi ønsker å gi barna både framtidstro og glede over livet som er her og nå.

Vi tenker at mennesket har mange intelligenser og ønsker å fore flest mulig av dem. Det tror vi gir høy livskvalitet.

Barna skal oppleve den gode barndom i Tønnevoldskogen barnehage, gjennom lek,opplevelser og sosialt samspill. Vi vektlegger trygghet og trivsel og utfordring som grunnlag for læring og utvikling for barn og oss voksne.

Avdelinger

I Tønnevoldskogen er det fire avdelinger:

  • Bjørnehiet 3-6 år  (21 plasser) 
  • Revehiet 3-6 år (21 plasser)
  • Bikuben 0-3 år (11 plasser)
  • Maurtua 0-3 år (11 plasser)

Fellesnavn for Bjørnehiet og Revehiet, er Dyrene
Fellesnavn for Bikuben og Maurtua er Insektene

Kontaktinfo

Telefon kontor 37 29 62 75
Mobil 902 96 984

Bikuben og Maurtua
Telefon 37 29 62 76

Bjørnehiet og Revehiet
Telefon 37 29 62 67

Adresse:
Terje Løvåsvei 2, 4879 Grimstad
Se Tønnevoldskogen barnehage i kart

Styrer:
Vigdis Kristoffersen

Åpningstider

Kl 07.00 til kl 16.30.