ICDP - International Child Development Programmes

Hva er ICDP?

ICDP er forkortelse for International Child Developement Programme. ICDP brukes til veiledning av foreldre/ foresatte og andre omsorgsgivere som jobber med barn i alderen 0-18 år. Programmet bygger på en bevisstgjørende og sensitiviserende metodikk, og fokuserer på foreldre/omsorgsgivers rolle og kvaliteten i samspill med barna/ungdommen. Tilnærmingen er ressursorientert, det betyr at man tar utgangspunkt i og støtter det omsorgsgiver allerede gjør som fungerer i forhold til barnet/ungdommen.

ICDP er et enkelt, kunnskapsbasert, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Programmet er for alle foreldre/omsorgsgivere og det kan også tilpasses foresatte med særskilte utfordringer.

Hvordan jobber vi?

Programmet er i hovedsak gruppebasert. Det legger til rette for at foreldre og andre omsorgsgivere kan møtes for å ta opp spørsmål og utveksle erfaringer. I tillegg fokuseres det på å bli mer bevisste på det vi gjør i samspillet med barna, og som er bra for deres utvikling. Vi går gjennom åtte tema for godt samspill, og knytter temaene opp mot konkrete erfaringer fra hverdagen.

Gruppene møtes minimum seks ganger og hvert møte varer 1,5-2 timer. Gruppene har egne veiledere som har  opplæring i ICDP. Når det gjelder foreldre med minoritetsbakgrunn, er det utdannet veiledere spesielt for denne gruppen.

Les mer om ICDP

Hvem kan ta kontakt?

ICDP er beregnet på foreldre med barn i alderen 0 - 18 år.
Profesjonelle omsorgsgivere i barnehage, SFO, skole osv.

Kontaktinfo

Grimstad familiesenter
Telefon 37 25 06 15

Adresse
Fjæreveien 34, 4885 Grimstad
Se Grimstad familiesenter i kart

E-post:
NB! Ikke skriv sensitiv eller fortrolig informasjon i e-post.

familiesenteret@grimstad.kommune.no

For informasjon om ICDP-grupper kan du også ta kontakt med helsestasjonen eller helsesykepleier ved ditt barns skole.