ICDP - International Child Development Programmes

Hva er ICDP?

ICDP brukes i forhold til veiledning av foreldre og andre omsorgsgivere som jobber med barn i alderen 0-18 år. Programmet bygger på en bevisstgjørende metodikk, og fokuserer på foreldre og andre omsorgspersoners egen kompetanse.

ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

Hvordan jobber vi?

Programmet er i hovedsak gruppebasert. Det legger til rette for at foreldre og andre omsorgsgivere kan møtes for å ta opp spørsmål og utveksle erfaringer, og bli mer bevisst på det dere gjør i samspillet med barna som er bra for deres utvikling. Vi går gjennom 8 temaer for godt samspill og knytter temaene opp mot konkrete erfaringer dere har i hverdagen. ICDP har fokus på samspillet mellom foreldre og barn.

Gruppene møtes minimum 6 ganger av 1,5-2 timers varighet. Gruppene har egne veiledere med opplæring i ICDP-programmet. I forhold til foreldre med minoritetsbakgrunn er det utdannet veiledere spesielt for disse gruppene.

Les mer om ICDP

Hvem kan ta kontakt?

ICDP er beregnet på foreldre med barn i alderen 0 - 18 år.
Profesjonelle omsorgsgivere i barnehage, SFO, skole osv.

Kontaktinfo

Grimstad familiesenter
Telefon 37 25 06 15

Adresse
Fjæreveien 34, 4885 Grimstad
Se Grimstad familiesenter i kart

E-post:
NB! Ikke skriv sensitiv eller fortrolig informasjon i e-post.

familiesenteret@grimstad.kommune.no