Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Gratis kjernetid

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen er samlet inntekt på mindre enn 450.000 kroner. Fra 1. august 2018 økes inntekstsgrensen til 533.500 kroner.

Familier har lav inntekt

Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn 533.500 kroner kan søke om redusert pris. Det søkes for ett barnehageår av gangen. Ordningen gjelder også for alle barnehager, uansett om de er kommunale eller private.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien/husholdningen, kan du søke om redusert pris.

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Årets selvangivelse skal legges ved søknaden.

Søknad om redusert foreldrebetaling
og gratis kjernetid

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 479 02 416