Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Alle husholdninger der samlet inntekt er lavere enn 548.500 kroner, kan søke om gratis kjernetid. 

Familier med lav inntekt

Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn 557.300 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Det søkes for ett barnehageår av gangen. Ordningen gjelder for alle barnehager, uansett om de er kommunale eller private.

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Siste skattemelding må legges ved søknaden. Vi kan ikke behandle søknaden før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husholdningen. 
Du kan søke utenom fristen, søknaden vil da gjelde fra måneden etter at vi har mottatt fullstendig søknad, det vil si når vi har mottatt dokumentasjon på inntekt. 

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 994 24 268