Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Alle husholdninger der samlet inntekt er lavere enn 548.500 kroner, kan søke om gratis kjernetid. Fra 1. august 2020 er grensen kr 566.100.

Familier med lav inntekt

Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn 574 750.- kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Det søkes for ett barnehageår av gangen. Ordningen gjelder for alle barnehager, uansett om de er kommunale eller private.

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Siste skattemelding må legges ved søknaden. Vi kan ikke behandle søknaden før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husholdningen. 
Du kan søke utenom fristen, søknaden vil da gjelde fra måneden etter at vi har mottatt fullstendig søknad, det vil si når vi har mottatt dokumentasjon på inntekt. 

 1. Finn frem dokumentasjon
  Du må legge ved skattemeldingen for 2018 for søknader som gjelder dette barnehageåret, og skattemelding for 2019 for neste barnehageår (2020/2021). Skattemeldingen gjelder foresatte som skal være med i beregning av inntekt. Hvis inntekten er endret i forhold til det som står i skattemeldingen, kan du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. 

  Du kan laste opp dokumentasjonen i søknadsskjemaet eller du kan ettersende dokumentasjonen i brev.
  NB! Vi kan ikke behandle søknaden din før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden. 

 2. Fyll ut søknadsskjema
  Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du i foreldreportalen til Vigilo:
  - Logg inn med ID-porten.
  - Under Profilkort (navnet ditt) ligger det lenke til Søknad om redusert (markert med grønt).

  Står du fast, kan du lese Hjelpeartikkel fra Vigilo

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Hva skjer videre?

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen. 

Du har krav på svar innen 3 uker etter at vi har mottatt søknad med fullstendig dokumentasjon. 

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 994 24 268