Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Familier med lav inntekt

Fra 1. januar 2023 må samlet brutto årsinntekt være lavere enn 550.000 kroner for at du kan søke om redusert foreldrebetaling

Det søkes for ett barnehageår av gangen. Ordningen gjelder for alle barnehager, uansett om de er private eller kommunale. 

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under 615 590 kr (gjelder barnehageåret 2023/2024) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke. For barnehageåret 2023/2024 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2018, 2019, 2020 og 2021.

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknadsfrist

For at søknaden skal bli behandlet før faktura for august sendes ut, må søknaden være sendt inn innen 1. juni. 

Du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt og ut barnehageåret.

Husk at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling hvert barnehageår. 

Dokumentasjon

Grimstad kommune henter ut inntektsopplysninger fra siste års skattemeldingen. Du trenger ikke legge ved skattemeldingen.

Er den nåværende inntekten annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må dette dokumenteres. Dokumentasjonen kan være lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. 

Du kan laste opp dokumentasjonen som filer i søknadsskjemaet eller ettersende kopier pr. post. Vi kan ikke behandle søknaden før vi får dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden. 

Fyll ut søknadsskjema

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du i foreldreportalen til Vigilo:

  • Logg inn med ID-porten.
  • Klikk på navnet ditt øverst til høyre, her finner du lenken til Søknad om redusert betaling 

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Hva skjer videre?

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen. Barnehagen får beskjed fra kommunen om hva du skal betale.

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Mobil: 99 42 42 68

Barnehagefaglig rådgiver
Hilde Storsæter
Telefon: 41 33 51 41

Skal du sende melding om noe sensitivt?