Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Gratis kjernetid

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Alle husholdninger der samlet inntekt er lavere enn 533.500 kroner, kan søke om gratis kjernetid. 

Fra 1. august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer. 

Familier med lav inntekt

Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn 533.500 kroner kan søke om redusert pris. Det søkes for ett barnehageår av gangen. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien/husholdningen, kan du søke om redusert pris. Ordningen gjelder for alle barnehager, uansett om de er kommunale eller private.

Fra 1.august 2019 øker inntektsgrensen til 548.500 kroner.

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknadsfristen er 15. mai for å få redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid fra august.

Årets skattemelding må legges ved søknaden. Vi kan ikke behandle søknaden før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husholdningen. 
Du kan søke utenom fristen, søknaden vil da gjelde fra måneden etter at vi har mottatt fullstendig søknad, det vil si når vi har mottatt dokumentasjon på inntekt. 

Søknad om redusert foreldrebetaling
og gratis kjernetid
S

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 994 24 268