Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Gratis kjernetid

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen er samlet inntekt på mindre enn 450.000 kroner. Fra 1. januar 2019 økte inntektsgrensen til 541.500 kroner.

Familier med lav inntekt

Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn 541.500 kroner kan søke om redusert pris. Det søkes for ett barnehageår av gangen. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien/husholdningen, kan du søke om redusert pris.
Ordningen gjelder for alle barnehager, uansett om de er kommunale eller private.

Søknadsfristen er 1. juni for å få redusert foreldrebetaling fra august. Du kan søke utenom fristen, søknaden vil da gjelde fra måneden etter at vi har mottatt den.

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Årets selvangivelse skal legges ved søknaden.

Søknad om redusert foreldrebetaling
og gratis kjernetid

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 994 24 268