Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Familier med lav inntekt

Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn 574 750.- kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Fra 1. januar 2021 er grensen 592.167 kroner.
Det søkes for ett barnehageår av gangen. Ordningen gjelder for alle barnehager, uansett om de er 

Gratis kjernetid

Foresatte til  2-, 3-, 4-, og 5-åringer og barn som har utsatt skolestart, kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke.
For å kunne søke om gratis kjernetid, må familien ha en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn  566.100 kroner (gjelder barnehageåret 2020/2021).

 • For barnehageåret 2020/2021 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2015, 2016, 2017 og 2018.

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Siste skattemelding må legges ved søknaden. Vi kan ikke behandle søknaden før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husholdningen. 
Du kan søke utenom fristen, søknaden vil da gjelde fra måneden etter at vi har mottatt fullstendig søknad, det vil si når vi har mottatt dokumentasjon på inntekt. 

NB! Søknad om redusert betaling og gratis kjernetid kan ikke gjøres fra mobil eller nettbrett, men må gjøres fra PC.

 1. Finn frem dokumentasjon
  Du må legge ved skattemeldingen for 2019 for søknader som gjelder dette barnehageåret. Skattemeldingen gjelder foresatte som skal være med i beregning av inntekt. Hvis inntekten er endret i forhold til det som står i skattemeldingen, kan du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. 

  Du kan laste opp dokumentasjonen i søknadsskjemaet, eller du kan ettersende dokumentasjonen i brev.
  NB! Vi kan ikke behandle søknaden din før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden. 

 2. Fyll ut søknadsskjema
  Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du i foreldreportalen til Vigilo:
  - Logg inn med ID-porten.
  - Under Profilkort (navnet ditt) ligger det lenke til Søknad om redusert (markert med grønt).

  Står du fast, kan du lese Hjelpeartikkel fra Vigilo

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Hva skjer videre?

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen. 

Du har krav på svar innen 3 uker etter at vi har mottatt søknad med fullstendig dokumentasjon. 

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 994 24 268

Hilde Storsæter
Telefon: 37 25 07 51

 

Skal du sende melding om noe sensitivt?