Skjema til bruk for barnehagene

På grunn av krav til sikkerhet må søknader som inneholder sensitiv informasjon sendes i brev, og ikke pr e-post.

Søknad om kompensasjon til private barnehager

Søknad om kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling i forbindelse med stenging av eller redusert drift i barnehagene 
Les om Les om ordningen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Refusjon private barnehager

Henvisning til PP-tjenesten

IU-plan førskolebarn

Overgang mellom barnehager

Overgang fra barnehage til skole

Samtykkeerklæring - veiledning i barnehage

Engangstilskudd nyankomne flyktninger

Rapportering og rapportmaler

Kommunal tilrettelegging

Tilskudd for å styrke norskspråklig utvikling hos minoritetsspråklige barn i barnehage

Dispensasjon fra utdanningskrav og grunnbemanning 

Retningslinjer

Retningslinjer for offentlig tilskudd til private barnehager (PDF, 33 kB)

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal
Mobil: 99 42 42 68

Barnehagefaglig rådgiver
Hilde Storsæter
Mobil: 41 33 51 41

Skal du sende melding om noe sensitivt?