Skjema til bruk for barnehagene

På grunn av krav til sikkerhet må søknader som inneholder sensitiv informasjon sendes i brev, og ikke pr e-post.

Søknad om kompensasjon til private barnehager

Søknad om kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling i forbindelse med stenging av eller redusert drift i barnehagene 
Les om Les om ordningen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Refusjon private barnehager

Henvisning til PP-tjenesten

IU-plan førskolebarn

Overgang fra barnehage til skole

Engangstilskudd nyankomne flyktninger

Rapportering og rapportmaler

Kommunal tilrettelegging

Tilskudd til bedre språkforståelse minoritetsspråklige barn

Dispensasjon fra utdanningskrav og grunnbemanning 

Retningslinjer

Retningslinjer for offentlig tilskudd til private barnehager (PDF, 464 kB)

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 994 24 268
 

Skal du sende melding om noe sensitivt?