Bålbrenning

Ild i skog og mark

I tidsrommet 15. april - 15. september er det forbudt å gjøre opp ild/brenne bål i eller i nærheten av skog/mark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alt som ikke er innmark.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs på slik måte at det kan føre til brann. Dette gjelder også bruk av engangsgriller, andre bål og peisinnretninger, oppsending av skylanterner og håndtering av brannfarlig avfall. Du må aldri forlate et bål før det er fullstendig slokt.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet 15. april - 15. september, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder.

Bålbrenning i tettbygde strøk i Grimstad

Det er forbudt brenne bål i tettbygde strøk i Grimstad kommune, det gjelder også hageavfall, se Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Grimstad kommune 

Vi minner om at det er gratis å levere hageavfall på avfallsmottakene.

Sankthansbål

Det ikke lov å brenne søppel, bygningsavfall, plast, oljeprodukter og lignende (forurensingsloven regulerer dette) på sankthansbål.

Brannfaren må i hvert enkelt tilfelle vurderes i forhold til sted og årstid, vær og vind. Det må heller ikke være fare for spredning av brann til bygg, brennbart opplag, gressbrann e.l.

I god tid før sankthansbålet må det sendes søknad til brannsjefen.

Er du usikker – la vær å brenne!

Uaktsomhet medfører straffeansvar.

Melde fra om bålbrenning

Innsendt skjema betyr ikke at du har fått tillatelse. 
Skjemaet sendes til 110-sentralen, og videresendes til Grimstad brann og redning.

Melding om bålbrenning

Kontaktinfo

Eirik Evensen
Varabrannsjef
Mobil 90 05 88 36

Brannstasjonen:
Arendalsveien 26A
4878 Grimstad

Branntips.no
Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? I så fall ønsker brannvesenet å høre fra deg.