Bålbrenning

Ild i skog og mark

I tidsrommet 15. april - 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog/mark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alt som ikke er innmark.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs på slik måte at det kan føre til brann. Dette gjelder også bruk av engangsgriller, andre bål og peisinnretninger, oppsending av skylanterner og håndtering av brannfarlig avfall. Du må aldri forlate et bål før det er fullstendig slokt.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet 15. april - 15. september, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder.

Sankthansbål

For sankthansbål er det ikke lov å brenne søppel, bygningsavfall, plast og oljeprodukter og lignende (forurensingsloven regulerer dette).

Brannfaren må i hvert enkelt tilfelle vurderes i forhold til sted og årstid, vær og vind samt at det ikke foreligger nevneverdig fare for spredning av brann i forhold til annen bygning, brennbart opplag, gressbrann e.l.

I god tid før sankthansbålet skal det søknad til brannsjefen.

Er du usikker – la vær å brenne!

Uaktsomhet medfører straffeansvar.
Er du engstelig for skogbrann på din eiendom? Ring brannvesenet for skogbrannplakater.

Fant du det du lette etter?

Totalforbudet oppheves inntil videre

Skogbrannfaren har blitt lavere i flere områder i kommunen vår. Derfor opphever vi totalforbudet mot grilling, bål og arbeid i skogen inntil videre.

Selv om totalforbudet oppheves er det fremdeles stor skogbrannfare i Agder. Det er tørt i skog og mark og det er store individuelle forskjeller, ta hensyn til dine lokale forhold. Dersom det ikke kommer mer regn de nærmeste dagene vil det være aktuelt å gjeninnføre totalforbudet.
Uansett gjelder det generelle bålforbudet som vanlig mellom 15. april og 15. september. Som alltid må du vurdere om det er forsvarlig å tenne opp og ta ansvaret som dette medfører.

Kontaktinfo

Eirik Evensen
Varabrannsjef
Mobil 900 58 836

Brannstasjonen:
Arendalsveien 26A
4878 Grimstad