Brannalarm i offentlige og private næringsbygg

Gjennom oppkobling mot 110-sentralen i Agder kan Grimstad brann og redning sikre offentlige og private næringseiendommer ved direkte brannvarsling og øyeblikkelig utrykning, samt heisalarm. 

I 2019 ble alle alarmer inn til alarmstasjonen i Grimstad, avviklet. Ved å legge alarmer til 110-sentralen i Agder står Grimstad brann og redning bedre rustet for å møte den teknologiske utviklingen i samfunnet. Dette skaper større trygghet og profesjonalitet i våre tjenester. 110-sentralen Agder er en av landets mest moderne 110-sentraler.
Grimstad brann og redning og 110-sentralen i Agder har sammen god kapasitet når det gjelder tilkobling av nye næringsbygg, brannalarmer fra bolighus og gjennom godt sikrede linjer tilbys effektiv direkte brannvarsling.

Salget av alarmtjenester til offentlige og private næringsbygg, samt private alarmer fra bolighus utføres primært for å ivareta kommunen og næringslivets bygningsmasse, samt kritisk infrastruktur i forhold til direkte brannvarsling og sikkerhet.

Grimstad brann og redning og 110-sentralen i Agder er aktive i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, gjennom øvelser internt og med andre nødetater, og forholder seg til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som nasjonal fag- og tilsynsmyndighet.

For tilknytning av alarmanlegg til 110-sentralen i Agder må det oppføres en overføringsenhet.
Grimstad brann og redning samarbeider med AddSecure som leverandør av slike produkter.

Grimstad brann og redning stiller som krav at nye kunder skal montere godkjent nøkkelsafe eller nøkkellås.

For mer informasjon: alarm@grimstad.kommune.no

Kontaktinfo

Grimstad brann og redning
Ansvarlig: Ken Vevelstad 
Mobil 984 39 715