Kjøp av alarmtjenester fra Grimstad kommune

Bestilling av brann- og heisalarm

Kontrakt/bestilling av brann- og heisalarmtjenester

For å etablere direkte varsling fra brannvarslingsanlegg er det behov for følgende:

Alarmsender

110-sentralen i Agder mottar signaler fra alarmsendere levert av AddSecure. Du som kunde må ta kontakt direkte med ett elektrofirma for installasjon av alarmanlegg og videre bestilling av tilkobling til 110-sentralen i Agder. Deres montører kan også være behjelpelige med valg av type sender og utfylling av bestillingsskjemaer. For nærmere informasjon om alarmsender, se leverandørens nettside: www.addsecure.no.

For mer informasjon om alarmsendere kan du kontakte et elektrofirma. 

Nøkkelsafe

Det er krav til godkjent nøkkelsafe eller nøkkellås på alle objekter, og plassering må avklares med brannvesenet. Grimstad brann og redning har en serviceavtale med Keylink. Nøkkel til objektet skal ligge i nøkkelsafen. Koding av nøkkelsafe utføres av Grimstad brann og redning. Vi ønsker ikke å oppbevare nøkler og koder på brannstasjonen av sikkerhetshensyn.

Orienteringsplan ved brannsentral

Se mer informasjon om orienteringsplan ved brannsentral

Informasjon om personer som skal varsles

Hvis ulykken inntreffer er det viktig at 110-sentralen i Agder til enhver tid har korrekt oversikt over hvem som skal varsles.  Disse personene må ha kunnskap om bygget og hvilke prosedyrer som skal følges ved en eventuell hendelse. 

Avtale med Grimstad brann og redning

Etter at du har fylt ut registreringsskjema til AddSecure, må du inngå en abonnementsavtale med Grimstad kommune. Se lenke til bestillingsskjema øverst på siden.

Alarmen settes i drift når:

  • Alarmoverføring fra benyttede innganger på alarmsender er testet til 110-sentralen Agder
  • Signert abonnementsavtale med Grimstad kommune er mottatt
  • Grimstad brann og redning har gjennomført befaring på objektet
  • Nøkkel er lagt inn i programmert nøkkelsafe
  • Orienteringsplan er hengt opp
  • Varslingspersoner er meldt til 110-sentralen Agder

Melding om endringer 

Som kunde er du ansvarlig for løpende oppdatering av fakturaadresse, juridisk eier, tjenesteinstruksjon og varslingspersoner.
Endring av fakturaadresse og/eller eierskifte må sendes både til kundeservice@addsecure.no og alarm@grimstad.kommune.no

Endring av varslingspersoner sendes til kundeservice@110agder.no  

Slik behandler vi personopplysningene dine

Personvernerklæringen til Grimstad kommune skal gi innbyggere og andre brukere av kommunens tjenester informasjon om hvordan kommunen behandler personopplysninger som vi henter inn for å kunne gi deg tjenester. 

Kontaktinfo

Grimstad brann og redning
Ansvarlig: Tore Olsen
Enhetsleder