Orienteringsplan ved brannsentral

Dette gjelder i all hovedsak for næringsbygg og særskilte brannobjekter.

Orienteringsplaner inneholder informasjon om brannalarmanlegget. Brannvesenet har ikke mulighet til å gjøre seg godt kjent i alle bygninger med brannalarmanlegg. Orienteringsplanen er derfor viktig for at vi ved en brannutrykning enkelt skal finne frem til det aktuelle stedet hvor alarmen er utløst for å avklare situasjonen. En god orienteringsplan gjør til at vi raskere kan avklare en oppstått situasjon.

Husk at orienteringsplanen skal kunne leses i dårlig lys. Orienteringsplanen skal lages i to eksemplarer, lamineres og plasseres ved brannalarmsentralen(e). Et eksemplar skal være løs slik at brannvesenet kan ta orienteringsplanen med seg. Planen må være minimum i A3 format. Orienteringsplanen må til enhver tid være oppdatert og ajourføres etter bygningsmessige endringer i objektet.

Orienteringsplanen skal vise følgende deler og installasjoner der dette finnes

 • Brannseksjonering/branncelleinndeling
 • Detektorer og manuelle meldere (med nummer)
 • Sprinkleranlegg og andre slokkeinstallasjoner
 • Plassering av og adkomst til sprinklersentral/ventil
 • Dekningsområde/usprinklet areal
 • Røykventilasjon (plassering av røykluker/vifter og betjeningspanel)
 • Tekniske rom, heismaskinrom og ventilasjonsrom
 • Stigeledninger
 • Trapperom/rømningsveier markeres med grønne piler
 • Lagring/bruk av farlig stoff
 • Høyrisikoområder og eventuelle andre forhold som er vesentlig for slokkeinnsatsen
 • Hovedstoppekran

I tillegg er følgende viktig

 • Tegnforklaring
 • Dato for utførelse/revisjon av tegning
 • Hvilken plan/etasje tegningen gjelder for
 • Symboler og tekst utføres i hensiktsmessig lesbar størrelse
 • Kartet orienteres i forhold til bygget og merket «Du står her»
 • Tegningen tilpasses den enkelte brannsentral hvis det er flere sentraler i bygget
 • Detaljer som ikke er av brannteknisk betydning fjernes fra tegningen

Kontaktinfo

Grimstad brann og redning
Ansvarlig: Tore Olsen
Enhetsleder