Priser for brann- og heisalarmtjenester

Prisene er inkludert merverdiavgift. Løpende abonnement faktureres etterskuddsvis per kvartal.

Priser fra 1/1-2023
Alarmtjenester - priser 2023
Avgiftsgruppe Tjeneste/objekt Pris per måned
inkl. mva
Pris per kvartal
inkl. mva
1 Brann: objekt mindre enn 300 kvm 150 450
2 Brann
Objekter fra 300 kvm-1200 kvm
Mindre enn 50 senger.
Skoler under 5000 kvm
550 1650
3 Brann
Objekt større enn 1200 kvm.
50 senger eller mer
Skoler over 5000 kvm.
Bolighus/blokker med mindre enn 20 leiligheter
875 2625
4 Heisalarm og andre tekniske alarmer 362 1086