Priser for brann- og heisalarmtjenester

Prisene er uten merverdiavgift. Løpende abonnement faktureres forskuddsvis per kvartal.

Priser fra 1/1-2021
Alarmtjenester - priser 2021
Produkt nummer Tjeneste/objekt Pris per måned Pris per kvartal
1 Brann: objekt mindre enn 300 kvm 110 330
2 Brann
Objekter fra 300 kvm-1200 kvm
Mindre enn 50 senger.
Skoler under 5000 kvm
390 1170
3 Brann
Objekt større enn 1200 kvm.
50 senger eller mer
Skoler over 5000 kvm.
Bolighus/blokker med mindre enn 20 leiligheter
635 1905
4 Heisalarm og andre tekniske alarmer 255 765