Priser for brann- og heisalarmtjenester

Prisene er uten merverdiavgift. Løpende abonnement faktureres etterskuddsvis per kvartal.

Priser fra 1/1-2022
Alarmtjenester - priser 2022
Produkt nummer Tjeneste/objekt Pris per måned Pris per kvartal
1 Brann: objekt mindre enn 300 kvm 112 336
2 Brann
Objekter fra 300 kvm-1200 kvm
Mindre enn 50 senger.
Skoler under 5000 kvm
400 1200
3 Brann
Objekt større enn 1200 kvm.
50 senger eller mer
Skoler over 5000 kvm.
Bolighus/blokker med mindre enn 20 leiligheter
648 1944
4 Heisalarm og andre tekniske alarmer 260 780