Retningslinjer ved unødige utrykninger

Norske brann- og redningsvesen rykker årlig ut på ett høyt antall unødige alarmer som er utløst av automatiske varslingsanlegg. Når en tredjedel av alle oppdrag som brannbilene reiser på, ikke går til reelle hendelser, mener vi i brannvesenet at sikkerheten til våre innbyggere blir kraftig redusert. I verste fall kan en unødig utrykning bety at vi kommer for sent til en reell brann, eller andre oppdrag hvor det er fare for liv, helse og materielle skader.

Vi ønsker å redusere antall unødige utrykninger

Grimstad brann og redning ønsker å redusere antall unødige utrykninger til et minimum når det gjelder automatiske brannalarmanlegg. En unødig utrykning svekker den samlede beredskapen og betyr en økt risiko i trafikken, derfor er det viktig at alle våre kunder kjenner retningslinjer for gebyr. 

I de tilfeller hvor det er utvist uaktsomhet, manglende vedlikehold eller mangel på rutiner ved arbeid på varslingsanlegget/ i objektet, vil brannvesenet seg nødt til å ilegge objektseier/bruker gebyr.

Situasjoner utløser brannalarm og som kan gi gebyr:

  • Dersom det utføres arbeid på alarmanlegg uten at brannvesenet er informert på forhånd.
  • Dersom det gjøres arbeid i eller i umiddelbar nærhet av objektet, og alarmanlegget ikke er koblet ut
  • Bygningsmessig arbeid i områder overvåket av alarmgivere som fører til utløsning av brannalarm, hvor brannvesenet ikke er varslet og sløyfer/detektorer i gjeldende område ikke er koblet ut.
  • Flere utrykninger av samme årsak eller teknisk feil som ikke blir rettet. Gjentatte utrykninger som skyldes feil/manglende rutiner hos ansatte eller andre som befinner seg i lokalene.
  • Gjentatte utrykninger som skyldes manglende vedlikehold.
  • Feilmontering/feilplassering og/eller uhensiktsmessig valg av detektor.

Vi vil også legge til at eier av ett objekt er ansvarlig å underrette brannvesenet om alle endringer som har betydning for brannmannskapene. Det gjelder også hvem som er kontaktpersoner og som skal være disponible når brannalarmen går.
Vi anbefaler at det lages gode rutiner for å unngå unødige alarmer fra objektet. For mer informasjon ta kontakt med Grimstad brann og redning.

Kontaktinfo

Grimstad brann og redning
Ansvarlig: Tore Olsen
Enhetsleder