Brenning av avfall

Brenning av hageavfall

Åpen brenning er ikke lov. Det er imidlertid noen unntak, og de er listet opp under:

  • Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål
  • Sankthansbål under forutsetning av at det benyttes rent trevirke og omsøkes.
  • Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.

Du kan lese reglene på nettsidene til Lovdata.

Alle har plikt til å være svært forsiktige når de foretar aktiviteter som kan føre til brann.

Avfallsbrenning

Brenning av avfall er forbudt hele året. Med avfall menes gjenstander eller stoffer som for eksempel bygningsavfall, restavfall, vått hageavfall og produksjonsavfall.
Forbudet følger Forurensningslovens §7. Avfall skal leveres på mottak i Østerhus.

Kontaktinfo

Eirik Evensen
Varabrannsjef
Mobil 90 05 88 36

Brannstasjonen:
Arendalsveien 26A
4878 Grimstad

Branntips.no
Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? I så fall ønsker brannvesenet å høre fra deg.