Feiing og tilsyn av piper og ildsteder

Kommunen skal sørge for at skorstein/røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feid ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Feiing av pipe/skorstein

Du blir varslet om besøk av feieren med lapp i postkassen to til fire dager før besøket.
Dette gjelder både ved feiing og tilsyn. Vi forsøker så langt som mulig å tilpasse besøket slik at det passer huseieren. På varsel-lappene er det derfor påstemplet et direktenummer til den aktuelle feieren.

Feiing av skorstein er i dag behovsprøvd i forhold til registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av ildstedet/ovnen.

I utgangspunktet vil feiing og tilsyn av fyringsanlegget bli utført minst hvert fjerde år, men kan ut i fra en faglig vurdering bli oftere.

Huseiere som til tross for dette likevel mener å ha behov for hyppigere feiing, kan selvsagt få dette ved å kontakte feierne.

Tilsyn av fyringsanlegg

Tilsyn av skorstein varsles på samme måte som ved feiing.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

Følgende punkter sjekkes ved et tilsyn:

  • Montering av ildsted
  • Tilstand på skorstein/røykløp og sotluke/feieluke
  • Fyringsvaner

Trenger du råd av en feier?

Det er mulig å søke råd hos feier når det gjelder alle forhold av brannforebyggende karakter som gjelder boligen din.

Hva koster feiing og tilsyn?

Prisen følger selvkost prinsippet og vedtas årlig av kommunestyret.

Feiing - priser 2018 Priser fra 1/1-2018
Tjeneste Pris inkl mva
Ordinær feiing 617,00
Feiing pr. ekstra pipeløp 369,08
Feiing nærings- og industri bygg 303,55
Feiing pr. ekstra pipeløp nærings- og industribygg 267,91
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Svein Tallaksen
Feier

Mobil 906 24 290