Installasjon av ildsted og skorstein

Ildsted 

Du behøver ikke søke dersom du skal installere, endre eller reparere ildsted som ovn og peis i eksisterende bygg. Dette unntaket gjelder kun for selve ildstedet. 

Dersom det må gjøres annet arbeid, som å oppføre, rive, bygge om eller forlenge skorstein, vil dette være en vesentlig endring eller vesentlig reparasjon. Dette krever søknad og tillatelse fra byggesaksavdelingen i kommunen.

Uavhengig av søknadsplikt må man alltid melde fra til feiertjenesten når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Da får feiertjenesten mulighet til å samle inn tilstrekkelig informasjon for å gjøre tilsyn og feiing av fyringsanlegget på en best mulig måte. 

Selv om installering av ildsted ikke innebærer søknad til byggesaksavdelingen, bør den som gjør arbeidet ha god kunnskap. Ingen ildsteder i dag har like regler, og det er viktig at monteringsanvisning alltid blir fulgt. Dette er et av kontrollpunktene feiertjenesten ser etter ved tilsyn.

Det er den enkelte montør som er ansvarlig for at arbeidet er kvalitetsmessig utført. Feiertjenesten trenger ikke kontrollere monteringen før ildstedet tas i bruk. 

Skorstein

Skal du reparere, vedlikeholde murpuss, sette inn røykrør (fra ildsted til skorstein), pusse rundt røykrøret, skifte feieluke, beslag, pipehatt, eller røykvifte, så krever ikke det søknad eller tillatelse fra kommunen.

Skal det derimot gjøres arbeid som endrer pipeløsningen, for eksempel endre tverrsnitt, høyde og løsning, er dette en vesentlig endring, som er søknadspliktig. Dette gjelder selvsagt også om du vil forlenge, endre innvendig tverrsnitt, fjerne eksisterende eller sette opp en helt ny skorstein.

Monteringsfeil øker risikoen for brann. Siden 2016 har 782 boligbranner i Norge startet i skorstein eller annet ildsted viser tall fra brannstatistikk.no 

Hvem er ansvarlig

Huseier vil alltid være ansvarlig for arbeidet med ildsted eller skorstein. Når det gjelder søknadspliktige tiltak vil huseier ha ansvaret for søknad og ansvaret for at den som gjør jobben har riktig kompetanse.

Feiertjenesten har et tilsynsansvar med ethvert fyringsanlegg i kommunen og eventuelle avvik i forbindelse med disse rettes mot eier. Det vil derfor være viktig at det gjøres skikkelig arbeid når det først gjøres noe med fyringsanlegget.

Kontaktinfo

Telefontid
mandag til fredag
kl 8.00-8.30 og kl 14.00-15.00

Svein Tallaksen
Formann
Mobil 90 62 42 90

Tor Skaregrøm
Brannforebygger
Mobil 48 99 78 35

Vidar Tallaksen
Brannforebygger
Mobil 48 86 63 30