Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer

Nødnummer – ved fare for liv og helse:

  • Brannvesenet: 110
  • Politiet: 112
  • Ambulanse: 113

Legevakt: 116 117 

Ikke-akutte henvendelser til nødetatene

Politiet: 02800
Sykehuset: 906 10 600

Kommunens sentralbord og vakttelefoner

Sentralbord: 37 25 03 00

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flomvarsling: 404 36 000 (08-21 alle dager)
Jordskredvarsling: 400 28 777 (08-21 alle dager)

Agder Energi Nett

Feilmelding meldes til 38 60 72 72