Bolig til flyktninger

Grimstad kommune har ansvar for å skaffe bolig til nyankomne flyktninger som er tatt imot etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).  

Grimstad kommune eier enkelte av boligene, men de fleste boligene leier kommunen i det private utleiemarkedet. 

Ved inngåelse av leiekontrakt garanterer kommunen for leieforholdet.

Har du bolig til leie?

Har du en ledig boenhet, hybel eller leilighet ta gjerne kontakt.

Kontaktinfo

Boligkontoret
Telefon 37 25 03 00 
(kommunens sentralbord)

E-post:
boligkontoret@grimstad.kommune.no
NB! Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post