Bolig til flyktninger

Grimstad kommune har ansvar for å skaffe bolig til nyankomne flyktninger som er tatt imot etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).  

Grimstad kommune eier enkelte av boligene, men de fleste boligene leier kommunen i det private utleiemarkedet. 

Ved inngåelse av leiekontrakt garanterer kommunen for leieforholdet.

Har du bolig til leie?

Da ønsker boligkontoret å komme i kontakt med deg.
Vi leter etter boliger for langtidsleie, både leiligheter og hus med og uten møbler. Tilgjengelighet til kollektivtransport er viktig, samt en moderat husleie som flyktningen kan betjene.

Send en e-post til boligkontoret@grimstad.kommune.no med kontaktinformasjon og litt informasjon om boligens adresse, størrelse og husleie.

Kontaktinfo

Boligkontoret
Telefon 37 25 03 00 
(kommunens sentralbord)

E-post:
boligkontoret@grimstad.kommune.no
NB! Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post