Bosetting

Flyktningetjenesten er ansvarlig for å bosette det antallet flyktninger som kommunestyret til enhver tid bestemmer at kommunen skal ta imot. 

Bosettingsarbeidet innebærer å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningfamilie, innkjøp av utstyr og møbler, tilrettelegging og veiledning i den første tiden i kommunen. Arbeidet inebærer også å koordinere samarbeid mellom NAV, helsetjenesten og andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Hvem kan få tjenesten?

Alle flyktninger som bosettes i Grimstad kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi),  får støtte og veiledning i bosettingsprosessen.
Les mer på nettsidene til IMDi.

Kontaktinfo

Kontaktpersoner

Linn Iren Engemyr Knutsen - leder
Mobil 91 55 76 18

Gaute Austefjord - integreringskonsulent
Telefon 37 25 04 79
Mobil 94 50 58 82