Bosetting

Flyktningtjenesten er ansvarlig for å bosette det antallet flyktninger som kommunestyret til enhver tid bestemmer at kommunen skal ta imot. 

Bosettingsarbeidet innebærer blant annet å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningfamilie, innkjøp av utstyr og møbler, tilrettelegging og veiledning i den første tiden i kommunen. Arbeidet innebærer også at Flyktningtjenesten koordinerer samarbeidet mellom NAV, helsetjenesten og andre aktuelle samarbeidspartnere. 

All oppfølging og veiledning av flyktninger er rettighetsstyrt og behovsprøvd.

Hvem kan få tjenesten?

Alle flyktninger som bosettes i Grimstad kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), får støtte og veiledning i bosettingsprosessen.

Les mer på nettsidene til IMDi.

Kontaktinfo

Kontaktpersoner

Linn Iren Engemyr Knutsen - leder
Mobil 91 55 76 18