Bosetting

Flyktningetjenesten er ansvarlig for å bosette det antallet flyktninger som kommunestyret til enhver tid bestemmer at kommunen skal ta imot. Grimstad kommune tilbyr fullt møblerte boliger.

Bosettingsarbeidet innebærer å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningfamilie, innkjøp av utstyr og møbler, tilrettelegging og veiledning i den første tiden i kommunen. Arbeidet inebærer også å koordinere samarbeid mellom NAV, helsetjenesten og andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Hvem kan få tjenesten?

Alle flyktninger som bosettes i Grimstad kommune etter avtale med IMDi,  får støtte og veiledning i bosettingsprosessen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Kontaktpersoner

Tora Skippervold - fagleder
Telefon 37 25 04 74
Mobil 909 86 875

Gaute Austefjord
Telefon 37 25 04 79
Mobil 945 05 882

Grete Veggeland Håland 
Telefon 37 25 04 50
Mobil 945 35 987

Heidi Curwen - familiekontakt
Telefon 37 25 04 86
Mobil 913 76 949