Bosetting

Flyktningetjenesten er ansvarlig for å bosette det antallet flyktninger som kommunestyret til enhver tid bestemmer at kommunen skal ta imot. Grimstad kommune tilbyr fullt møblerte boliger.

Bosettingsarbeidet innebærer å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningfamilie, innkjøp av utstyr og møbler, tilrettelegging og veiledning i den første tiden i kommunen. Arbeidet inebærer også å koordinere samarbeid mellom NAV, helsetjenesten og andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Hvem kan få tjenesten?

Alle flyktninger som bosettes i Grimstad kommune etter avtale med IMDi,  får støtte og veiledning i bosettingsprosessen.

Kontaktinfo

Kontaktpersoner

Tora Skippervold - fagleder
Telefon 37 25 04 74
Mobil 909 86 875

Gaute Austefjord
Telefon 37 25 04 79
Mobil 945 05 882

Heidi Curwen - familiekontakt
Telefon 37 25 04 86
Mobil 913 76 949