Enslige mindreårige flyktninger

Grimstad kommune har tatt imot enslige mindreårige flyktninger (15-18 år) frem til 2017. På grunn av endring i asylankomster til Norge, har mottaksbehovet også endret seg, og av den grunn ble det politisk vedtatt at Grimstad kommune ikke skal være mottakskommune for enslige mindreårige.

Pr. 1.10.2022 er det ingen enslige mindreårige i Grimstad kommune. 

Grimstad kommune tar imot flyktninger og personer med midlertidig kollektiv beskyttelse etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Kontaktinfo

Kontaktperson
Linn Iren Engemyr Knutsen - avdelingsleder
Mobil 91 55 76 18