Enslige mindreårige flyktninger

Grimstad kommune bosetter enslig mindreårige flyktninger (15-18 år). Enslig mindreårige flyktninger er barn og unge som har fått innvilget opphold i Norge uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem, og som oppgir at de er under 18 år.

I Grimstad kommune er det barnevernet i samarbeid med Kvalifiseringstjenesten som har ansvar for dette arbeidet.

Nyankomne ungdommer bosettes i bofellesskap. Etter fylte 18 år vurderes utflytting fra bofellesskap til hybel med tilsyn. Grimstad kommune har 2 boliger med døgnbemanning, hvor det er plass til 8 ungdommer. Ungdommene går på skole og har tilbud om fritidsaktiviteter.

Alle ungdommer som er under 18 år skal ha en hjelpeverge.

Hjelpeverge for enslige mindreårige flyktninger

I vårt arbeid med enslige mindreårige flyktninger trenger vi hjelpeverger.

I praksis skal vergen ta avgjørelser som ville vært tatt av den som har foreldreansvaret. De skal blant annet ha ansvar for å følge opp at den mindreårige får oppfylt sine rettigheter, for eksempel tilpasset skolegang, leksehjelp og økonomiske sysler.

Hva gjør en hjelpeverge?

  • skal være bindeledd til offentlig myndighet
  • skal samtykke til pass
  • skal forvalte den mindreåriges økonomi
  • skal yte personlig støtte, uten at de skal erstatte det alminnelige støtteapparatet.


Det er fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som har ansvar for overformynderiet.
Du finner informasjon på nettsidene til fylkesmannen.

Les mer om veiledning til verger for enslige mindreårige.

Vennekontakt

Vennekontakt for enslig mindreårlig flyktninger

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Kontaktpersoner
Tora Skippervold
Telefon 37 25 04 74
Mobil 909 86 875