Enslige mindreårige flyktninger

Grimstad kommune har tatt imot enslige mindreårige flyktninger (15-18 år) frem til 2017. På grunn av nedgang av ankomster til Norge, har mottaksbehovet endret seg. Enslige mindreårige flyktninger er barn, som oppgir at de er under 18 år ved ankomst til landet, og som har fått innvilget opphold i Norge. Disse er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Per 1.10.2021 er det 3 enslige mindreårige mellom 17 og 20 år som bor i Grimstad kommune. Ungdommene bor på hybler med tilsyn og oppfølging. Alle går på skole og har tilbud om fritidsaktiviteter. 

I Grimstad er det Kvalifiseringstjenesten som har fått ansvar for dette arbeidet. Når ungdommene fyller 20 år går de inn som en naturlig del av det ordinære integreringsarbeidet i kommune.

Kontaktinfo

Kontaktperson
Linn Iren Engemyr Knutsen - avdelingsleder
Mobil 91 55 76 18