Enslige mindreårige flyktninger

Grimstad kommune bosetter enslig mindreårige flyktninger (15-18 år). Enslig mindreårige flyktninger er barn og unge som har fått innvilget opphold i Norge uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem, og som oppgir at de er under 18 år.
I Grimstad kommune er det Kvalifiseringstjenesten som har ansvar for dette arbeidet.

Nyankomne ungdommer bosettes i bofellesskap. Etter fylte 18 år vurderes utflytting fra bofellesskap til hybel med tilsyn. Grimstad kommune har 2 boliger med døgnbemanning, hvor det er plass til 8 ungdommer. Ungdommene går på skole og har tilbud om fritidsaktiviteter.

Alle ungdommer som er under 18 år skal ha en hjelpeverge.

Hjelpeverge for enslige mindreårige flyktninger

I vårt arbeid med enslige mindreårige flyktninger trenger vi hjelpeverger.

I praksis skal vergen ta avgjørelser som ville vært tatt av den som har foreldreansvaret. De skal blant annet ha ansvar for å følge opp at den mindreårige får oppfylt sine rettigheter, for eksempel tilpasset skolegang, leksehjelp og økonomiske sysler.

Hva gjør en hjelpeverge?

  • skal være bindeledd til offentlig myndighet
  • skal samtykke til pass
  • skal forvalte den mindreåriges økonomi
  • skal yte personlig støtte, uten at de skal erstatte det alminnelige støtteapparatet.


Det er fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som har ansvar for overformynderiet.
Du finner informasjon på nettsidene til fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder.

Vennekontakt

Vennekontakt for enslig mindreårlig flyktninger

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Kontaktpersoner
Tora Skippervold
Telefon 37 25 04 74
Mobil 909 86 875