Enslige mindreårige flyktninger

Grimstad kommune har tatt imot enslige mindreårige flyktninger (15-18 år) frem til 2017. På grunn av nedgang av ankomster til Norge, har mottaksbehovet opphørt. Enslige mindreårige flyktninger er barn, som oppgir at de er under 18 år ved ankomst til landet og som har fått innvilget opphold i Norge. Disse er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Per 1.10.2019 er det 9 EM-er mellom 17 og 20 år som bor i Grimstad kommune. Fra 2020 vil det være 7 ungdommer igjen. Disse ungdommene bor på hybler med tett tilsyn og oppfølging. Alle går på skole og har tilbud om leksehjelp og fritidsaktiviteter. Et tilbud kommunen også gir er «BASEN», et sosial felles tiltak på Kvalifiseringstjenesten, en ettermiddag per uke. Der kan de kjøpe middag i tillegg til å få leksehjelp og ha sosialt samvær.

Alle ungdommer som er under 18 år har hjelpeverge.

I Grimstad er det Kvalifiseringstjenesten som har fått ansvar for dette arbeidet. Når ungdommene fyller 20 år går de inn som en naturlig del av det ordinære integreringsarbeidet i kommune.

Kontaktinfo

Kontaktpersoner

Linn Iren Engemyr Knutsen - fagleder
Mobil 915 57 618