Flyktninghelsetjenesten

Kommunen har et spesielt ansvar for å sikre gode og likeverdige tjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Flyktninghelsetjenesten er en veiledende og rådgivende tjeneste til nyankomne flyktninger som bosettes i Grimstad kommune.

Hva er formålet med flyktninghelsetjenesten?

Flyktninghelsetjenesten er et lavterskeltilbud som tilbyr ulike tjenester i oppstartsfasen. Formålet med tjenesten er å hjelpe brukerne videre i systemet slik at nødvendig helsehjelp kan gis.

Barn mellom 0-18 år bruker det ordinære helsestasjonstilbudet.

Hva kan flyktninghelsetjenesten hjelpe med?

Til enslige mindreårige og voksne flyktninger tilbyr vi:

  • Samtale på helsestasjonen/psykisk kartlegging
  • Smitteverntiltak/hepatitt B vaksine tilbys alle, og er gratis for dem under 25 år
  • Hørselstest/synstest
  • Hjelp til å få fastlege og tannlegebehandling
  • Helserettet undervisning

Kontaktinfo

Sykepleier
Vibeke Berg-Leland

Telefon 90 59 44 60

Helsesykepleier
Rikke Fedders Melchior 
Telefon 90 41 14 19
Tilstede på åpen dør: onsdager klokken 10-14 og torsdager 10-13
Ansvarsområde: Voksne og enslige mindreårige