Flyktninghelsetjenesten

Kommunen har et spesielt ansvar for å sikre gode og likeverdige tjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Flyktninghelsetjenesten er en koordinerende, veiledende og rådgivende tjeneste til nyankomne flyktninger som bosettes i Grimstad kommune.

Hva er formålet med flyktninghelsetjenesten?

Flyktninghelsetjenesten er et lavterskeltilbud som tilbyr ulike tjenester i oppstartsfasen. Formålet med tjenesten er å hjelpe brukerne videre i systemet slik at nødvendig helsehjelp kan gis.

Barn mellom 0-18 år bruker det ordinære helsestasjonstilbudet.

Hva kan fylkninghelsetjenesten hjelpe med?

Til enslige mindreårige og voksne flyktninger tilbyr vi:

  • Samtale på helsestasjonen/psykisk kartlegging
  • Smittevernstiltak/hepatitt B vaksine til alle under 24 år
  • Hørselstest/synstest
  • Hjelp til å få fastlege og tannlegebehandling
  • Helserettet undervisning
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Helsesøster
Gro-Helen Bringsverd
Telefon 476 65 225
Åpen dør onsdag klokken 09-14 ved Dybedalsveien 11

Helsesøster
Linda Severinsen
Telefon 945 27 909

Psykisk helsearbeider/ sykepleier
Vibeke Berg-Leland
Telefon 905 94 460