Flyktninghelsetjenesten

Kommunen har et spesielt ansvar for å sikre gode og likeverdige tjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Flyktninghelsetjenesten er en koordinerende, veiledende og rådgivende tjeneste til nyankomne flyktninger som bosettes i Grimstad kommune.

Hva er formålet med flyktninghelsetjenesten?

Flyktninghelsetjenesten er et lavterskeltilbud som tilbyr ulike tjenester i oppstartsfasen. Formålet med tjenesten er å hjelpe brukerne videre i systemet slik at nødvendig helsehjelp kan gis.

Barn mellom 0-18 år bruker det ordinære helsestasjonstilbudet.

Hva kan fylkninghelsetjenesten hjelpe med?

Til enslige mindreårige og voksne flyktninger tilbyr vi:

  • Samtale på helsestasjonen/psykisk kartlegging
  • Smittevernstiltak/hepatitt B vaksine til alle under 24 år
  • Hørselstest/synstest
  • Hjelp til å få fastlege og tannlegebehandling
  • Helserettet undervisning
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Helsesøster
Sølvi Fyhn Hushovd
Telefon 945 03 015
«Åpen dør» ved voksenopplæringen
Dybedalsveien 11
onsdager klokken 09.00 til 14.00.

Helsesøster
Linda Severinsen
Telefon 945 27 909

Psykisk helsearbeider/ sykepleier
Vibeke Berg-Leland
Telefon 905 94 460
«Åpen dør» ved voksenopplæringen
Dybedalsveien 11
mandag klokken 09.00 til 14.00