Flyktninghelsetjenesten

Kommunen har et spesielt ansvar for å sikre gode og likeverdige tjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Flyktninghelsetjenesten er en veiledende og rådgivende tjeneste til nyankomne flyktninger som bosettes i Grimstad kommune.

Hva er formålet med flyktninghelsetjenesten?

Flyktninghelsetjenesten er et lavterskeltilbud som tilbyr ulike tjenester i oppstartsfasen. Formålet med tjenesten er å hjelpe brukerne videre i systemet slik at nødvendig helsehjelp kan gis.

Barn mellom 0-18 år bruker det ordinære helsestasjonstilbudet.

Hva kan flyktninghelsetjenesten hjelpe med?

Til enslige mindreårige og voksne flyktninger tilbyr vi:

  • Samtale på helsestasjonen/psykisk kartlegging
  • Smitteverntiltak/hepatitt B vaksine tilbys alle, og er gratis for dem under 25 år
  • Hørselstest/synstest
  • Hjelp til å få fastlege og tannlegebehandling
  • Helserettet undervisning

Kontaktinfo

Sykepleier
Vibeke Berg-Leland

Telefon 905 94 460
Tilstede på åpen dør mandager 10-14.
Ansvarsområde: Voksne og enslige mindreårige.

Helsesykepleier
Christel Johnsen 
Telefon 904 75 237
Tilstede på åpen dør onsdag klokken 9-14
Ansvarsområde: Vaksiner og barn/ungdom 6-18 år.

Helsesykepleier
Merete Anderson
Telefon 902 79 807
Fast kontor på helsestasjonen.
Ansvarsområde: Barn 0-5 år