Flyktninghelsetjenesten

Kommunen har et spesielt ansvar for å sikre gode og likeverdige tjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Flyktninghelsetjenesten er en veiledende og rådgivende tjeneste til nyankomne flyktninger som bosettes i Grimstad kommune.

Hva er formålet med flyktninghelsetjenesten?

Flyktninghelsetjenesten er et lavterskeltilbud som tilbyr ulike tjenester i oppstartsfasen. Formålet med tjenesten er å hjelpe brukerne videre i systemet slik at nødvendig helsehjelp kan gis.

Barn mellom 0-18 år bruker det ordinære helsestasjonstilbudet.

Hva kan flyktninghelsetjenesten hjelpe med?

Til enslige mindreårige og voksne flyktninger tilbyr vi:

  • Samtale på helsestasjonen/psykisk kartlegging
  • Smitteverntiltak/hepatitt B vaksine tilbys alle, og er gratis for dem under 25 år
  • Hørselstest/synstest
  • Hjelp til å få fastlege og tannlegebehandling
  • Helserettet undervisning

Kontaktinfo

Sykepleier/familieterapeut
Anne-Margrethe Knutsen

Mobil 90 41 14 19

Åpen dør er mandag og onsdag fra 08.30-13.30.
Jeg er på helsekontoret på voksenopplæringen, elevene kan i dette tidsrommet få time eller droppe innom om det er ledig.