Fritid og aktiviteter for flyktninger

Aktiv fritid

Flyktningtjenesten ønsker å legge til rette for at barn, unge og voksne skal få mulighet til å ha en aktiv fritid.
Barn og unge under 18 år får i en fem-års periode dekket utgiftene til en fritidsaktivitet.

Det er et mål at alle som ikke kan svømme skal få grunnleggende svømmeopplæring gjennom kurs i Grimstad svømmeklubb.

Vi samarbeider med frivillige lag, organisasjoner og menigheter i Grimstad som ønsker å bidra med integreringsarbeidet.

Leksehjelp

Kvalifiseringstjenesten arrangerer leksehjelp tirsdag og torsdag kl 16 -18 på kulturskolen (tidligere Fagskolen). Adressen er Markveien 7.

Tilbudet er for barn og unge fra 5. klasse og gjelder innvandrerbarn med tilknytning til kommunens flyktningearbeid.

I tillegg tilbyr vi i samarbeid med Triangelhuset leksehjelp for 1.-4.klasse tirsdag kl.16-17.30.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Kontaktpersoner

Astrid Aasen
Telefon 37 25 04 50
Mobil 945 35 987

Heidi Curwen
Telefon 37 25 04 86
Mobil 913 76 949

Linn Iren Engemyr Knutsen
Mobil 915 57 618