Fritid og aktiviteter for flyktninger

Aktiv fritid

Flyktningtjenesten ønsker å legge til rette for at barn, unge og voksne skal få mulighet til å ha en aktiv fritid.
Barn og unge under 18 år får i en fem-års periode dekket utgiftene til en fritidsaktivitet, i tillegg til svømmekurs.

Det er et mål at alle barn og voksne som ikke kan svømme, skal få grunnleggende svømmeopplæring gjennom kurs i Grimstad svømmeklubb.

Vi samarbeider med frivillige lag, organisasjoner og menigheter i Grimstad som ønsker å bidra i integreringsarbeidet.

Leksehjelp for voksne

Vi trenger flere frivillige!

Vi ser etter frivillige som har hjerte for å bidra til et varmere og mer inkluderende samfunn, og som ønsker å lære bort. Gjennom undervisning, erfaringsformidling og rådgivning arbeider Grimstad Frivilligsentral for å innlemme flyktninger, asylsøkere og innvandrere i lokalsamfunnet. Frivillige hjelper med å "knekke koden" for å løse lekser og oppgaver. Frivillige skal aldri skrive oppgavene for elevene.

Sitter du på kompetanse og har lyst til å lære bort?
Ta kontakt med oss på telefon 97 59 15 06

Leksehjelp finnes også på nett: www.digitalleksehjelp.no i regi av Røde kors.

Kontaktinfo

Kontaktperson for barn og unge opp til 18 år: 
Jennifer Endresen
Flyktningkonsulent
Mobil 90 74 85 54

Kontaktperson svømmekurs for barn og unge
Elin Margrethe Torjussen
Flyktningkonsulent
Mobil: 90 75 86 88

Kontaktperson svømmekurs og aktiviteter for voksne:
Tchumba Papy Kanda-Kanda
Flyktningkonsulent
Mobil 91 36 84 99