Fritid og aktiviteter for flyktninger

Aktiv fritid

Flyktningtjenesten ønsker å legge til rette for at barn, unge og voksne skal få mulighet til å ha en aktiv fritid.
Barn og unge under 18 år får i en fem-års periode dekket utgiftene til en fritidsaktivitet, i tillegg til svømmekurs.

Det er et mål at alle barn og voksne som ikke kan svømme, skal få grunnleggende svømmeopplæring gjennom kurs i Grimstad svømmeklubb.

Vi samarbeider med frivillige lag, organisasjoner og menigheter i Grimstad som ønsker å bidra i integreringsarbeidet.

Leksehjelp

Kvalifiseringstjenesten arrangerer leksehjelp tirsdag og torsdag kl 16-18 på kulturskolen (tidligere Fagskolen). Adressen er Markveien 7.

Tilbudet er for barn og unge fra 5. klasse og gjelder innvandrerbarn med tilknytning til kommunens flyktningearbeid.

I tillegg tilbyr vi i samarbeid med Triangelhuset leksehjelp for 1.- 4.klasse tirsdag kl. 16 - 17.30.

Tilbudet om leksehjelp har vært satt på vent siden mars 2020 på grunn av koronapandemien. 

Kontaktinfo

Kontaktpersoner for barn og unge opp til 18 år: 

Heidi Curwen - miljøterapeut
Telefon 37 25 04 86
Mobil 913 76 949

Linn Iren Engemyr Knutsen -avdelingsleder
Mobil 915 57 618

Kontaktperson svømmekurs og aktiviteter for voksne:

Tchomba Papy Kanda-Kanda
Mobil 913 68 499