Fritid og aktiviteter for flyktninger

Aktiv fritid

Flyktningtjenesten ønsker å legge til rette for at barn, unge og voksne skal få mulighet til å ha en aktiv fritid.
Barn og unge under 18 år får i en fem-års periode dekket utgiftene til en fritidsaktivitet, i tillegg til svømmekurs.

Det er et mål at alle barn og voksne som ikke kan svømme, skal få grunnleggende svømmeopplæring gjennom kurs i Grimstad svømmeklubb.

Vi samarbeider med frivillige lag, organisasjoner og menigheter i Grimstad som ønsker å bidra i integreringsarbeidet.

Leksehjelp

Tilbudet om leksehjelp har vært satt på vent siden mars 2020 på grunn av koronapandemien. Tilbudet er ikke startet opp igjen enda. Det er ikke avklart når det skjer.

Kontaktinfo

Kontaktpersoner for barn og unge opp til 18 år: 
Ida Morken Rasmussen
Flyktningkonsulent
Mobil 48 06 58 19

Kontaktperson svømmekurs og aktiviteter for voksne:
Tchumba Papy Kanda-Kanda
Flyktningkonsulent
Mobil 91 36 84 99