Jobbsjansen

Hvem er målgruppe for Jobbsjansen?

NAV Grimstad har startet Jobbsjansen 2022 for å få flere hjemmeværende innvandrerkvinner i arbeid.

Målgruppen er innvandrerkvinner som:

  • Er hjemmeværende uten egen inntekt, og ikke mottar ytelser fra NAV.
  • Ikke har tilknytning til arbeidslivet eller utdanning. 
  • Er mellom 18 og 55 år.
  • Mottar sosialhjelp eller bor i familier som mottar sosialhjelp, og som er klar for jobb eller aktivitet.
  • Ikke deltar i introduksjonsprogrammet.
  • Er hjemmeværende med overgangsstønad som hovedinntektskilde.
  • Har oppholdstillatelse i Norge.

Hva er Jobbsjansen?

Jobbsjansen har fokus på tidlig utplassering i ordinær bedrift.  Innvandrerkvinnene får et individuelt program, råd og veiledning knyttet til økonomi, karrierevalg og CV- og søknadsskriving. Ikke minst får de et sosialt fellesskap med andre i samme situasjon.

Prosjektet samarbeider med Agder fylkeskommune om karriereveiledning, Voksenopplæringen i Grimstad med norskundervisning og Grimstad Frivilligsentral om rekruttering av deltakere.

Prosjektet har støtte fra IMDi. 

Kontaktinfo

Sissel Elisabeth Edvardsen
Prosjektleder Jakten på Yrkesidentiteten
Mobil: 41 38 51 32
E-post:  Sissel.Elisabeth.Edvardsen@nav.no