Informasjon fra politiet om registrering og asylsøknad

Ukrainere som er kommet til Agder, kan nå registrere seg hos politiet i Kristiansand.
Ring politiet på telefon 38 13 60 00 eller 02800 for å avtale time. 
Ikke møt opp uten avtale. 

Du kan også kontakte politiet på e-post: agder.asyl@politiet.no
Oppgi navnet ditt og telefonnummer du kan kontaktes på. Politiet tar deretter kontakt.

Vi anbefaler å følge med på nettsiden til politiet for å få oppdatert informasjon. Ved å gå inn på linken under og velge Agder politidistrikt. Der vil du finne oppdatert informasjon.
Slik søker ukrainske borgere kollektiv beskyttelse i Norge – Politiet.no