Kontaktinfo

Flyktningtjenesten
Mobil: 90 05 08 58
E-post: 
flyktning@grimstad.kommune.no

Avdelingsleder flyktningtjenesten
Linn Iren Engemyr Knutsen
Mobil 91 55 76 18