Leksehjelp for voksne

Leksehjelp er gratis hjelp for voksne elever til skolearbeid etter skoletid.

Hver mandag mellom kl.17-19 på Frivilligsentralen.

På leksehjelpen møter du frivillige/leksehjelpere med mye erfaring fra fagområder som er relevante for deg som skoleelev, enten du går på ungdomsskolen eller videregående skole.

Frivillige jobber «en til én" eller i små grupper. Frivillige hjelper med å "knekke koden" for å løse oppgaver. Frivillige skal aldri skrive oppgavene for elever!

Leksehjelp finnes også på nett: www.digitalleksehjelp.no i regi av Røde kors.

Vi trenger flere frivillige!

Vi ser etter frivillige som har hjerte for å bidra til et varmere og mer inkluderende samfunn, og som ønsker å lære bort. Gjennom undervisning, erfaringsformidling og rådgivning arbeider Grimstad Frivilligsentral for å innlemme flyktninger, asylsøkere og innvandrere i lokalsamfunnet.

Sitter du på en kompetanse og har lyst til å lære bort?
Ta kontakt med oss på telefon 97 59 15 06