Vennekontakt

Vi trenger deg som vennekontakt

Flyktningetjenesten i kommunen trenger stadig nye norske vennekontakter og vennefamilier til våre flyktninger. Målet med vennekontakt-tjenesten er å bidra til en bedre integrering i det norske samfunnet.

Å være vennekontakt innebærer å møtes jevnlig med en flyktning eller en flyktningfamilie. Samværet finner gjerne sin form etter behov og interesser. Eksempler: å snakke sammen, gå tur, gjøre lekser, lage mat, trene sammen og lignende. Vår erfaring er at relasjonen ofte er givende for begge parter.

Ønsker du å vite mer om dette?

 Ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer om vennekontakter.

Kontaktinfo

Kontaktperson
Tora Skippervold - fagleder
Telefon 37 25 04 74
Mobil 909 86 875