Barnevernvakta

Grimstad kommune har en vaktordning for akutte henvendelser utenom arbeidstid.
Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Du kan ringe ett av disse numrene :

Les mer om Barnevernvakta