Barnevernvakta

Grimstad kommune har en vaktordning for akutte henvendelser utenom arbeidstid.
Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.
Ring telefon 38 07 54 00.

Les mer om Barnevernvakta