Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn?

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familier har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme.

Når det er grunn til å tro at det er omsorgssvikt, plikter alle offentlige ansatte å melde fra til barneverntjenesten.

Bekymringsmelding (PDF, 202 kB)

Skjemaet må skrives ut og sendes med vanlig post, fordi kommunen per i dag ikke har en digital løsning for sikker innsending av sensitiv informasjon.

Dette skjer når du melder fra

Vi vil i løpet av en uke avklare om det du er bekymret for er noe som må følges opp. Dersom meldingen kan gi grunnlag for hjelpetiltak, starter barneverntjenesten en undersøkelse.

Formålet med barnevernets undersøkelse

Når barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov, skal det settes i verk tiltak for barnet og familien. Tiltakene skal ha barnets beste som målsetning, og kan dreie seg om hjelpetiltak, adferdstiltak og omsorgstiltak.

Saksbehandlingstid

Lov om barneverntjenester gir frister for saksbehandlingstid:

  • Avklaring av melding: 1 uke
  • Undersøkelse: 0 - 3 måneder. I særlige tilfeller inntil 6 måneder.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Mandag til og med fredag: kl 9-15
Telefon 37 25 03 00
(sentralbordet setter telefonen videre)

Adresse
Arendalveien 23, 4878 Grimstad
Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Barnevernvakt/akuttsaker

Grimstad kommune har en vaktordning for akutte henvendelser utenom arbeidstid.
Ring telefon 38 07 54 00.